Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 8, 2015

Her følgjer eit utdrag av programmet for politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 8, 2015.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 16. februar
Kl. 13.00: Utanriksminister Brende deltek på lanseringa av handlingsplanen for kvinner, fred og tryggleik. Sjå eigen priv. til red. Stad: Oslo (Litteraturhuset)

Pressekontakt: Astrid Sehl, 922 84 752

Kl. 15.30: Utanriksminister Brende møter Bruce Jones frå Brookings Institution. Stad: Oslo (UD)

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 17.00: Utanriksminister Brende møter den svenske utanriksministeren, Margot Wallström. Stad: Oslo (Parkveien)

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 17. februar
Kl. 08.00: Utanriksminister Brende møter Benins utanriksminister, Nassirou Bako-Arifari. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 10.00: Utanriksminister Brende deltek på lanseringa av eit prosjekt for FN-reform i samband med organisasjonens 70-årsjubileum. Sjå eigen priv. til red. Stad: Oslo (UD)

Pressekontakt: Astrid Versto, 901 92 920

Kl. 13.00: Utanriksminister Brende held ei orientering for det diplomatiske korps i Oslo. Stad: Oslo (UD)

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 16.00: Utanriksminister Brende møter administrerande direktør Hallvard Muri, Aker BioMarine. Stad: Oslo (UD)

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 18. – tysdag 24. februar
Utanriksminister Brende reiser til Washington, USA, og vidare til Australia for å delta på statsbesøk. Eigen priv. til red. følgjer.

Pressekontakt: Astrid Versto, 901 92 920

Statssekretær Bård Glad Pedersen

Måndag 16. februar
Kl. 10.00: Statssekretær Pedersen deltek på eit seminar om meldinga om menneskerettane arrangert av Venstre si stortingsgruppe og Kirkens Nødhjelp. Stad: Oslo (Stortinget)

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 17. februar
Kl. 19.00: Statssekretær Pedersen er vert for ein middag i samband med lanseringa av reformprosjektet for FN. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Hans Brattskar

Laurdag 14. – sundag 22. februar
Statssekretær Brattskar vitjar USA. Brattskar vil ha samtaler i mellom anna FN, Verdsbanken og med amerikanske styresmakter. Stad: USA.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Morten Høglund

Tysdag 17. februar
Kl. 19.00:Statssekretær Høglund er vert for ein middag for Benins utanriksminister. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen