Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 10, 2015

Her følgjer eit utdrag av programmet for politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 10, 2015.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 2. mars
Kl. 10.45: Utanriksministeren deltek på eit arrangement om frivillig innsats i samband med utnemninga av president i Røde Kors Sven Mollekleiv til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Stad: Oslo (Hausmanns gate 7). 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Tysdag 3. mars
Utanriksministeren deltek på Visjon 2030-konferansen. Sjå eiga pressemelding. Stad: Trondheim.  

Pressekontakt: Eskil Grendahl Sivertsen, 926 89 277. 

Onsdag 4. mars
Kl. 09.30: Utanriksministeren held innlegg på arrangementet «From vision to transformation -The next steps towards sustainable development». Stad: Oslo (Litteraturhuset).  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Torsdag 5. mars
Kl. 10.00: Utanriksministeren held utanrikspolitisk utgreiing i Stortinget. Stad: Oslo (Stortinget).  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Kl. 14.30: Utanriksminister Brende møter Li Yong, generaldirektøren i FN-organisasjonen for industriell utvikling (UNIDO). Stad: Oslo (UD).  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Fredag 6. mars
Kl. 16.00: Utanriksministeren deltek på fylkesårsmøtet til Buskerud Høgre. Stad: Sundvolden hotell.  

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Ingrid Skjøtskift  

Kl. 18.30: Utanriksministeren deltek på fylkesårsmøtet til Akershus Høgre. Stad: Radisson Blu, Gardermoen  

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Ingrid Skjøtskift, 95198726.  

Statsråd Vidar Helgesen

Onsdag 4. mars
Kl. 09.00: Statsråd Helgesen held innlegg om "Tyskland - vår nøkkelpartner i EU" på eit seminar i regi av Norsk-tysk handelskammer og HF-fakultetet. Stad: Universitetet i Oslo.

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536.

Kl. 11.30-13.00: Statsråd Helgesen møter den finske Europa- og utanrikshandelsministeren Lenita Toivakka. Stad: Den finske residensen, Thomas Heftyes gate 3.

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536.  

Lørdag 7. mars
Statsråd Helgesen held innlegg på Møre og Romsdal Høgre sitt årsmøte. Stad: Ålesund.

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Benedicte Staalesen, 468 11 754  

Statssekretær Bård Glad Pedersen

Måndag 2. mars og tysdag 3. mars
Statssekretær Pedersen deltek på høgnivåmøte i FNs menneskerettsråd. Stad: Genève.  Sjå eiga pressemelding.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Statssekretær Hans Brattskar

Måndag 2. mars
Statssekretær Brattskar møter Julie Katzmann, visepresident i den Interamerikanske Utviklingsbanken. Stad: UD  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Tysdag 3. mars til fredag 6. mars
Statssekretær Brattskar vitjar Malawi for utviklingspolitisk dialog og oppfølging av samarbeidet om utdanning. Torsdag 5. mars deltek statssekretæren på ein konferanse om utdanning og helse, arrangert av Fredskorpset og ambassaden.  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 6. mars
Statssekretær Brattskar møter eksekutivdirektør i Asiabanken, David Murchison. Stad: Oslo (UD). 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Statssekretær Morten Høglund

Måndag 2. mars
Statssekretær Brattskar møter Julie Katzmann, visepresident i den Interamerikanske Utviklingsbanken. Stad: UD.  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Tysdag 3. mars til fredag 6. mars
Statssekretær Brattskar vitjar Malawi for utviklingspolitisk dialog og oppfølging av samarbeidet om utdanning. Torsdag 5. mars deltek statssekretæren på ein konferanse om utdanning og helse, arrangert av Fredskorpset og ambassaden.  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Fredag 6. mars
Statssekretær Brattskar møter eksekutivdirektør i Asiabanken, David Murchison. Stad: Oslo (UD).  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Statssekretær Ingvild Næss Stub

Måndag 2.- tysdag 3. mars
Statssekretær Stub besøker Riga, Lativa. Hun møter mellom anna EUs visepresident Valdis Dombrovski og held innlegg på eit forum for frivillige organisasjonar og forskarar frå Europa om å styrke kontakten mellom sivilt samfunn og EU.  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Onsdag 4. mars
Statssekretær Stub opnar North Atlantic Seafood Forum (NASF) konferansen om sjømat og held innlegg på eit møte i Nordsjøkommisjonen. Stad: Bergen.

 Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Til toppen