Privatimport av vitaminer blir tillatt

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Helse- og omsorgsdepartementet opphever klassifiseringen av vitaminer som legemidler, slik at privatimport av vitaminer blir tillatt.

Fra 1. oktober 2015 ble det forbudt å privatimportere legemidler uten norsk godkjenning til Norge. Forbudet gjaldt også for vitaminer over en viss grense, da disse klassifiseres som legemidler.

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å endre regelverket slik at vitaminer fortsatt skal kunne privatimporteres til Norge. Dette gjøres ved at departementet endrer forskrift om legemiddelklassifisering og opphever klassifiseringen av vitaminer som legemidler. Vitaminer vil nå reguleres som næringsmidler.

Dermed blir privatimport av vitaminer mulig, slik det var før 1. oktober 2015. Endringene trer i kraft tirsdag 17. november. 

Vitaminpreparater som har markedsføringstillatelse som legemiddel, vil fortsatt være legemidler.