Produktivitet på dagsorden i Paris

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Produktivitetsvekst var tema på gårsdagens ministerrådsmøte i OECD hvor finansminister Siv Jensen (FrP) deltok. - Det er viktig at OECD jobber videre for bedre å forstå årsakene til sviktende produktivitetsvekst og økende ulikhet, og at det internasjonale samarbeidet mot skatteunndragelser og skatteunngåelse styrkes, sier finansminister Siv Jensen.

På ministerrådsmøtet ble det diskutert hvordan man kan legge til rette for produktivitetsvekst. – Høyere produktivitetsvekst krever reformer i offentlig forvaltning og resten av økonomien. Vi må ta i bruk ny teknologi, ha åpne markeder, velfungerende konkurranse, velfungerende arbeidsmarked og høy kvalitet i forskning og utdanning. Til syvende og sist avhenger det av politisk vilje og godt politisk håndverk. Vi må ta hensyn til de som på kort sikt blir rammet av reformer, men likevel ikke miste de positive langsiktige effektene av syne, sier finansminister Siv Jensen.

Under en debatt på ministerrådsmøtet understreket finansministeren at myndighetene må lage smarte reguleringer for å utnytte mulighetene delingsøkonomien gir. Dette gjelder også for skatter og avgifter - Jeg er en teknologioptimist, men delingsøkonomien kan forsterke problemet med at selskaper flytter overskudd til lavskatteland. Jeg slutter meg derfor til at det internasjonale samarbeidet på skatteområdet skal fortsette. Her kan OECD vise til gode resultater fra BEPS-prosjektet, avslutter finansminister Siv Jensen. 

Finansminister Siv Jensen Foto: Foto: Dorte Drange