Profilerer norsk forsvarsindustri i USA

Statssekretær Tone Skogen holder årets hovedinnlegg på Nordic American Defence Conference (NADIC). Tema for konferansen er «NATO and the Northern Flank - Securing the Maritime Profile of the Alliance».

Gjennom forsvarsindustrikonferansen NADIC har Norges ambassade i Washington og norsk forsvarsindustri etablert et viktig forum for representanter fra Kongressen, det amerikanske forsvarsdepartementet, anerkjente tankesmier og amerikansk forsvarsindustri.

Konferansen starter 12. april i Washington og arrangeres for sjette år på rad.

– Det er viktig for oss å belyse hvordan man gjennom samarbeid kan bidra til å styrke NATOs forsvarsevne. Det bilaterale samarbeidet mellom Norge og USA, Norges anskaffelse av F-35 kampfly, P-8 maritime overvåkingsfly samt nye ubåter vil bidra til å styrke Norges rolle som NATO i nord, sier statssekretær Skogen.

I sitt åpningsinnlegg vil Skogen redegjøre for norske prioriteringer og skissere hvordan man kan styrke samarbeidet, både operativt og industrielt, blant annet gjennom å tilrettelegge bedre for gjensidig teknologioverføring og kjøp og salg av materiell.

– Oppslutningen om tidligere konferanser viser tydelig at Norge er et viktig samarbeidsland for USA, både for Forsvaret og industrien, sier Skogen.

Statssekretærens deltakelse på NADIC er en betydningsfull støtte for norske bedrifter som er aktive på det amerikanske markedet.

 

Fakta

NADIC ble etablert i 2012 for å støtte markedsadgang for norsk forsvarsindustri, 35 medlemsbedrifter representerer mer enn 90 prosent av norsk forsvarsindustri.

Norsk forsvarsindustri omsetter årlig for omlag 13 milliarder kroner. Av dette er ca. 70 prosent salg til kunder utenfor Norge.

Eksporten til USA er svært viktig. Total eksport av materiell fra Norge til USA er på om lag 1,5 milliarder kroner, og eksporten er økende.

Norsk forsvarsindustri er etablert i en lang rekke deltstater og bidrar til betydelig verdiskaping og arbeidsplasser i USA.

Til toppen