Promoterte fondet for anstendig arbeid

EØS-midlene

ILOs niende europeiske regionale møte ble avholdt i Oslo tidligere denne måneden. På en egen stand fikk deltakerne informasjon om det norske fondet for anstendig arbeid som dekker 12 EU-land.

Fv: Knut Ringstad (Innovasjon Norge), Lars Holmer-Hoven (UNIO), Piotr Ostrowski (OPZZ, Polen), Plamen Dimitrov (CITUB, Bulgaria) og Venceslava Yanslovska (Innovasjon Norge, Bulgaria). Foto: Solveig Slyngstad

Om lag 8 millioner euro er fordelt på 52 prosjekter i mottakerlandene. Støtten skal bidra til å fremme og styrke dialogen og samarbeidet mellom myndigheter og arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Dette ble også vektlagt av arbeidsminister Anniken Huitfeldt da hun avsluttet møtet i Oslo: – ILO-møtet har vist at veien fram går gjennom sosial dialog og kollektive forhandlinger på alle nivåer.

Det er også et mål å fremme likestilling og ikke-diskriminering i arbeidslivet.

Mange av prosjektene gjennomføres i samarbeid med norsk partner som Landsorganisasjonen i Norge (LO), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), KS, Unio og andre.

Fondet for anstendig arbeid er en del av Norges bidrag til å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller i Europa, gjennom EØS-midlene

Mer informasjon

Til toppen