Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EØS-prosjekt skal hjelpe kreftsyke barn i Romania

Kreftleger fra Romania hospiterte nylig ved flere norske sykehus for å erfare hvordan arbeidet med barnekreft er organisert her i landet. Besøket var del av et samarbeidsprosjekt støttet av EØS-midlene.

Norges fremste kreftmiljøer skal bidra til å utvikle og implementere nye nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av barnekreft i Romania, i tillegg til opplæring av rumensk helsepersonell. EØS-midlene støtter også innkjøp av nytt og bedre utstyr til flere rumenske sykehus.

Rumenske kreftleger hospiterer på Rikshospitalet. Foto: Emma Kwesiga Lydersen, UD
Rumenske kreftleger hospiterer på Rikshospitalet. Foto: Emma Kwesiga Lydersen, UD

- Målet er at flere kreftsyke barn skal overleve i Romania. De nye nasjonale retningslinjene vil ha enorm betydning for barnekreftmiljøet i landet. Retningslinjene vil gjøre det mulig å tilby likeverdig og god behandling til alle rumenske barn med kreft, sier barnekreftlegen Elena Diana Olteanu. Hun jobber ved Institute of Oncology Cluj Napoca som leder arbeidet i Romania.

Barnekreft er svært sjeldent og er et område der behandling og forskning alltid har blitt utviklet i samarbeid med andre land. Det har redusert dødelighet fra barnekreft sterkt. I Norge overlevde 60 prosent i 1980, nå overlever 85 prosent.

Tette, samkjørte nettverk med nordiske, europeiske og andre internasjonale kontakter, pluss felles retningslinjer for hvordan man best behandler ulike krefttyper (fellesprotokoller) har vært grunnlaget for den norske suksessen. Nå skal rumenske kreftmiljøer lære av de norske erfaringene.

- Retningslinjer er viktig fordi det standardiserer diagnostisering og behandling av barn og behandlingen i Romania vil nå sammenfalle med andre land i Europa. Alle anbefalinger vil være basert på den beste mulige kunnskapen som er tilgjengelig. Man får lik behandling for alle barn i Romania, sier Trude Andreassen, prosjektleder i Helsedirektoratet.

Fra venstre: Sykehusklovner med Elena Diana Olteanu (Institute of Oncology Cluj Napoca), Trude Andreassen (Helsedirektoratet), Anne Grete Bechensteen, (Rikshospitalet), Ruxandra Vidlescu (Marie Curie Children Clinical Hospital) og Eva Widing (tidligere overlege Rikshospitalet). Foto: Emma Kwesiga Lydersen, UD
Fra venstre: Sykehusklovner med Elena Diana Olteanu (Institute of Oncology Cluj Napoca), Trude Andreassen (Helsedirektoratet), Anne Grete Bechensteen, (Rikshospitalet), Ruxandra Vidlescu (Marie Curie Children Clinical Hospital) og Eva Widing (tidligere overlege Rikshospitalet). Foto: Emma Kwesiga Lydersen, UD

Hospiterer ved norske sykehus

Helsedirektoratet koordinerer den norske delen av prosjektet. Store deler av barnekreftmiljøene ved Oslo Universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus inngår i prosjektet.

I løpet av prosjektet skal 25 rumenske kreftleger hospitere i fem dager hver ved norske sykehus for å forstå hvordan de norske retningslinjene fungerer i praksis. Hospiteringen tar dem blant annet til Rikshospitalet og Radiumhospitalet. De får også se hvordan et avansert hjemmesykehus for barn fungerer.

Det rumensk-norske samarbeidet kaster av seg også i Norge.

- Den norske gevinsten er at vi lærer veldig mye om barnekreftarbeidet i andre land, i dette tilfellet Romania. I tillegg har vi stor nytte av felles kunnskapsutvikling og av at vi bygger internasjonale kontakter, sier Andreassen.

De rumenske retningslinjene for barnekreft skal ferdigstilles høsten 2020. Deretter starter opplæringsprogrammene for å sikre god implementering av retningslinjene i Romania. Prosjektet avsluttes i juli 2021.