Prosjektet "Livslinjeråd" er fullført

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det er utviklet en helhetlig økonomimodell som tar hensyn til økonomiske disposisjoner i hele livsløpet til gardbrukeren. Prosjektet "Livslinjeråd" er nå fullført og er allerede tatt i bruk i mange deler av landet. Fylkesmannen i Oppland har støttet prosjektet som er gjennomført av TINE.

Rundt 150 gardbrukerfamilier i Oppland har hatt besøk av "Livslinjerådgiveren" eller bestilt denne tjenesten. Videre har noe over 300 gardbrukere deltatt i fagmøter om denne typen rådgivning i perioden. 

TINE arbeider med å gjøre denne typen rådgivning tilgjengelig for mjølkeprodusenter i hele landet. Særlig Trøndelagsfylkene har kommet godt i gang.