Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rekordmange vil bidra til å få Europas unge i arbeid

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det nye EØS-middel fondet for å motvirke ungdomsledighet i Europa fikk inn over 300 prosjektideer før fristen løp ut i august.

- At så mange vil bidra til å finne gode løsninger for å hjelpe de unge ut i arbeid er flott. Ungdomsledighet er en av Europas største utfordringer. Gjennom dette fondet jobber vi med partnere i andre europeisk land for å finne varige løsninger, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

Polske ungdommer arm i arm
Ungdommer i Polen. Foto: Maciek Nabradalik

Formålet med fondet er å støtte innovative pilotprosjekter for å få unge i arbeid, og sørge for at erfaringer om virker i et land blir overført til et annet. Det er også satt av midler til forskning. Rundt 550 millioner kroner skal deles ut. Målgruppen er i første rekke langtidsledige i aldersgruppen 25-29 år, inkludert sårbare grupper som unge kvinner med barn, unge med helseproblemer, funksjonshemmede, etniske minoriteter og unge i rurale strøk.

I tillegg til de 15 landene som mottar EØS-midler, kan også Irland, Italia og Spania delta i prosjekter fordi arbeidsledigheten blant unge er høy i disse landene. Alle 18 landene er representert blant søkerne. Minst to land må gå sammen om et prosjekt. Norske partnere kan også delta i prosjektene, og en stor del av søknadene har norsk partner. De aller fleste prosjektene vil gå over flere år.

Fondet for å motvirke ungdomsledighet ble lansert 26. april i år. Bare de aller beste prosjektideene går videre til andre runde. De som velges ut må levere full søknad innen 1. november 2017. Prosjektene forventes å kunne starte våren 2018.

Ung kvinne på arbeid i industrien.
Ung industriarbeider i Tsjekkia Foto: Robin Maddock

Fakta om EØS-midlene 

  • Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa.
  • Avtalen har en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene.
  • EØS-midlene er Norges bidrag til dette. EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland.
  • Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.