Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prøveløslatte skal nektes pass

I dag kan prøveløslatte fra forvaring eller fengsel, med vilkår om ikke forlate landet, nektes å få utstedt pass. Nå foreslår regjeringen at denne gruppa skal nektes å få utstedt pass.

– Med de foreslåtte endringene i passloven og ID-kortloven, vil ikke prøveløslatte på slike vilkår kunne få reisedokumenter. For eksempel vil ikke en overgrepsdømt person på prøveløslatelse kunne reise til såkalte ‘risikoland' land, der det kan være en risiko for at personen vil begå overgrep mot barn. Vi har tro på at endringen vil bidra til å sikre at de ilagte vilkårene overholdes, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

Den foreslåtte bestemmelsen er ikke begrenset til overgrepsdømte, men vil gjelde alle prøveløslatte.

Det tas sikte på at endringen vil tre i kraft når nasjonale ID-kort kan utstedes. Dette for at personer som nektes pass, har mulighet til å skaffe seg et fullverdig ID-dokument.

Forslag om endringer i passloven og ID-kortloven 

Til toppen