Prøveordning i kystfisket etter makrell

En ny prøveordning åpner for at enkelte fartøy i kystfisket etter makrell kan bruke snurrevad i Nordsjøen.

 

-Makrellen har endret vandringsmønster de seneste årene, og dette skaper utfordringer for fiskerne. En prøveordning vil kunne gi oss nyttig kunnskap om hvorvidt snurrevad i framtiden kan bli et hensiktsmessig redskap i dette fisket, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.  

 Prøveordningen trer i kraft fra i dag, og skal forvaltes av Fiskeridirektoratet.  Nærings- og fiskeridepartementet har bedt direktoratet vurdere om prøveordningen skal videreføres som en permanent ordning, eventuelt i justert form, eller ikke videreføres i det hele tatt. Forslaget skal sendes ut på høring i løpet av neste år.  

Departementet har vedtatt nødvendige forskriftsendringer for å kunne gjennomføre prøveordningen. Forskriftsendringene finner du her.