Presseinvitasjon:

Invitasjon til møte om pukkellaks

Invasjonen av pukkellaks i Øst-Finnmark i år har vore om lag ti gonger større enn i 2019, og langt større enn forventa. Lokale fiskarlag og foreningar har gjort eit omfattende arbeid med utfisking der dugnadsinnsatsen har vore essensiell for å redusere antallet oppgåande gytefisk.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og statssekretær Trine Danielsen i Nærings- og fiskeridepartementet inviterer Norges jeger- og fiskerforbund, Norske lakseelver, Tanavassdragets fiskeforvaltning og Statsforvalteren i Troms og Finnmark til eit digitalt møte. På møtet ønskjer dei å høyre om erfaringane med pukkellakssesongen 2021, samt ha ein felles samtale rundt handlingsplanen for pukkellaks og arbeidet fram mot foreståande invasjon i 2023.

Møtet vil vere ope for pressa.

Tid: Tirsdag 7. september 2021 kl 1330

Påmelding: kommunikasjonsrådgjevar Martin Lerberg Fossum. Mobil: 468 19812. Epost: martin-lerberg.fossum@kld.dep.no