Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rådets Efta-gruppe i Norge

Av Lars-Erik Hauge, EØS-senteret

EØS-avtalen, regionalt samarbeid, fisk og energi var hovedtemaer da Norges delegasjon til EU og Utenriksdepartementet inviterte Rådets Efta-arbeidsgruppe på studietur til Norge i september.

Rådets EFTA-arbeidsgruppe besøkte Havforsningsinstituttets stasjon på Austevoll i september 2015.
Rådets EFTA-arbeidsgruppe besøkte blant annet Havforsningsinstituttets stasjon på Austevoll i september 2015. Foto: Lars-Erik Hauge, EØS-senteret

Efta-arbeidsgruppen i Rådet for den europeiske union består av en representant fra hvert medlemsland. Gruppen forbereder saker og felles posisjoner, inkludert rådskonklusjoner, som angår Efta-landene og EØS-avtalen før behandling på ambassadør- og ministernivå. Sist gang arbeidsgruppen besøkte Norge var i 2009.

Økt kunnskap og nettverksbygging

– Formålet med besøket til Norge var å øke kunnskapen om Norges nære og brede samarbeid med EU på viktige områder, med regjeringens EU-strategi som bakteppe. I tillegg var nettverksbygging en viktig del av programmet, forteller avdelingsdirektør Niels Engelschiøn i Utenriksdepartementet.

Gruppen konstituerte seg i Brussel dagen før de dro på tredagers besøk til Vestlandet. Oppholdet i Norge bidro til at EU-diplomatene ble bedre kjent med hverandre i tillegg til vertskapet fra EU-delegasjonen i Brussel og EØS-senteret i Utenriksdepartementet.

Forvaltning – forskning – næringsliv

Det faglige programmet ble innledet med en orientering om Norges samarbeid med EU, EØS-avtalen og EØS-midlene. Deretter fulgte tre sentrale temaer: regionalt samarbeid, fisk og energi. Hver bolk bestod av korte innlegg med ulike innfallsvinkler: politikk og forvaltning, forskning og næringsliv.

Vest-Norges brusselkontor og Hordaland fylkeskommune innledet om sitt internasjonale arbeid, mens Nordsjøsekretariatet fortalte om samarbeid på tvers av landegrensene i Nordsjøregionen. Batterifergen til Fjellstrand og miljøprosjektet «Clean North Sea Shipping» ble brukt som konkrete eksempler på omstilling og grønn innovasjon i regionen.

Mat fra havet

Besøkets andre dag ble viet fisk. Først en grundig orientering om norsk fiskeriforvaltning hos Fiskeridirektoratet i Bergen før EU-diplomatene fikk se havforskning i praksis på forskningsstasjonen til Havforskningsinstituttet på Austevoll. Oppholdet i havgapet ble avsluttet med besøk hos en aktør i oppdrettsnæringen.

Deltakerne bet seg blant annet merke i at kun to prosent av maten som verden spiser kommer fra havet med de muligheter og utfordringer dette innebærer.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Rådets Efta-gruppe besøkte Statoil i Bergen i september 2015.
Rådets Efta-gruppe besøkte Statoil i Bergen i september 2015. Her studerer de oljeprøver sammen med nestleder ved Statoils EU-kontor, Olav Aamlid Syversen. Foto: Lars-Erik Hauge, EØS-senteret.

Energisamarbeidet

Olje- og energidepartementet og Statoil avrundet det faglige programmet med å understreke Norges rolle som en stabil og pålitelig energileverandør til Europa i et langsiktig perspektiv. Norges syn på EUs energiunion samt karbonfangst og -lagring ble også kommunisert.

– Det er bred, uformell kontakt mellom Rådets Efta-arbeidsgruppe og EU-delegasjonen i Brussel. Studiereisen til Norge vil bidra til en fortsatt god dialog i tiden som kommer, sier Engelschiøn.


Les mer om:

 

Aud Hellstrøm (EU-delegasjonen) og Stian Christensen (EØS-senteret) ønsker Rådets EFTA-arbeidsgruppe velkommen til Norge og Bergen.
Aud Hellstrøm (EU-delegasjonen) og Stian Christensen (EØS-senteret) ønsker Rådets EFTA-arbeidsgruppe velkommen til Norge og Bergen. Foto: Lars-Erik Hauge, EØS-senteret

 

Til toppen