Radikaliseringskonferansen 2013

Justis- og beredskapsdepartementet inviterer til Radikaliseringskonferansen 2013 – felles ansvar for tidlig forebygging. Konferansen arrangeres på Politihøgskolen i Oslo 28. november 2013. Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen åpner konferansen.

Radikaliseringskonferansen 2013. 28. november 2013. Politihøgskolen, Slemdalsveien 5, Oslo 

Årets konferanse retter seg mot førstelinjen – ansatte som har direkte kontakt med barn og unge.

Innleggene handler blant annet om norsk jihadisme og høyreekstremisme, kunnskapsbasert forebygging i kommunene, arbeid med vanskeligstilt og radikalisert ungdom, og samarbeid mellom etater. Justis- og beredskapsministeren holder åpningsinnlegget. 

Blant innlederne:

  • Anders Anundsen, justis- og beredskapsminister
  • Lars Akerhaug, forfatter og journalist
  • Yousef Bartho Assidiq, samfunnsdebattant
  • Yngve Carlsson, spesialrådgiver i KS
  • Hege Hansen og Linda Nymann fra Barnevernstjenesten ved Søndre-Nordstrand
  • Ole Hortemo, politistasjonssjef ved Kristiansandpolitistasjon

Fullstendig program kommer nærmere konferansen.

Konferansen er gratis.
Lunsj og enkel servering.

Påmeldingen er stengt
Konferansen er fulltegnet. Hvis du ønsker å stå på venteliste, kan du sende en epost til silje.nilsen@jd.dep.no.

Til toppen