Økonomiske saker mai-juni

<p>EU er rammet av den verste resesjonen på flere tiår, men det er nå enkelte tegn til stabilisering. Årlig inflasjonsrate i euroområdet var negativ i juni. I mai økte arbeidsledigheten til 8,9 prosent for EU. Spania har den største arbeidsledigheten i EU, på 18,7 prosent. Finansråd Kari Anita Syverud rapporterer.</p>

I vedlegget kan du lese hele rapporten om økonomiske saker i EU i mai og juni.

Sammendrag:

 • EU befinner seg i den verste resesjonen på flere tiår, men det er nå er enkelte tegn til stabilisering. Blant annet har utviklingen i flere toneangivende stemningsindikatorer snudd.
 • Arbeidsledigheten økte til 9,5  pst. i euroområdet i mai, og 8,9 pst. for EU27. Størst er arbeidsledigheten i Spania på 18,7 pst.
 • Årlig inflasjonsrate i euroområdet var negativ i juni.
 • Staben i Den europeiske sentralbanken (ECB) anslår en BNP-vekst i euroområdet på mellom -5,1 pst. og -4,1 pst. i 2009 og mellom -1 pst. og 0,4 pst. i 2010.
 • Den europeiske sentralbanken holdt som ventet styringsrenten uendret på 1 pst. på sitt rentemøte 2. juli.
  24. juni auksjonerte banken ut sine annonserte 12-månederslån til fast rente på 1 pst. Etterspørselen fra bankene i området var rekordhøy og tildelingen kom opp i totalt EUR 442 mrd.
 • Uklarhet om tap i banksystemet skaper fortsatt usikkerhet i markedet. Håndteringen av forringede verdipapirer er fortsatt en hovedprioritet for EU. Man er imidlertid ikke kommet til enighet om publisering av resultater fra stresstester på EU-nivå. ECBs ”Financial Stability Review” anslår at bankene i euroområdet står ovenfor ytterligere nedskrivinger på om lag 283 mrd. USD i år og neste år. Disse nedskrivingene er i hovedsak forventet som følge av mislighold på lån.
 • Både Ecofin 9. juni og toppmøtet 19. juni sluttet seg til hovedlinjene i Kommisjonens forslag om ny tilsynsstruktur for europeiske finansmarkeder. Det er nå bred enighet om å gi de nye tilsynsorganene bindende beslutningsmyndighet i standardsetting og tvisteløsning, til tross for at Storbritannia bestrider kompetanseoverføringen med henvisning til medlemsstatens fiskale suverenitet.
 • Ecofin 9. juni og toppmøtet 19. juni sluttet seg også i stor grad til at EU skal gå inn for det meksikanske forslaget til finansieringsmekanisme i en ny global klimaavtale.
 • Ecofin vedtok på sitt møte 7. juli oppstart av underskuddsprosedyre for Litauen, Malta, Polen og Romania, og anbefalt ny frist for korreksjon av overdrevent underskudd i Ungarn. Man la vekt på at landene trenger tid på å korrigere underskuddet og at man ikke kan ha en for rask korreksjon for land som fortsatt forsøker å komme ut av resesjon.
 • Ecofin vedtok 7. juli også konklusjoner om tiltak for å dempe prosyklikalitet i reguleringen, blant annet sluttet finansministrene seg til krav om oppbygging av motsykliske kapitalbufre og dynamiske avsetninger i reguleringen av banksystemet.

EU er rammet av den verste resesjonen på flere tiår, men det er nå enkelte tegn til stabilisering. Årlig inflasjonsrate i euroområdet var negativ i juni. I mai økte arbeidsledigheten til 8,9 prosent for EU. Spania har den største arbeidsledigheten i EU, på 18,7 prosent. Finansråd Kari Anita Syverud rapporterer.

I vedlegget kan du lese hele rapporten om økonomiske saker i EU i mai og juni.

Sammendrag:

 • EU befinner seg i den verste resesjonen på flere tiår, men det er nå er enkelte tegn til stabilisering. Blant annet har utviklingen i flere toneangivende stemningsindikatorer snudd.
 • Arbeidsledigheten økte til 9,5  pst. i euroområdet i mai, og 8,9 pst. for EU27. Størst er arbeidsledigheten i Spania på 18,7 pst.
 • Årlig inflasjonsrate i euroområdet var negativ i juni.
 • Staben i Den europeiske sentralbanken (ECB) anslår en BNP-vekst i euroområdet på mellom -5,1 pst. og -4,1 pst. i 2009 og mellom -1 pst. og 0,4 pst. i 2010.
 • Den europeiske sentralbanken holdt som ventet styringsrenten uendret på 1 pst. på sitt rentemøte 2. juli.
  24. juni auksjonerte banken ut sine annonserte 12-månederslån til fast rente på 1 pst. Etterspørselen fra bankene i området var rekordhøy og tildelingen kom opp i totalt EUR 442 mrd.
 • Uklarhet om tap i banksystemet skaper fortsatt usikkerhet i markedet. Håndteringen av forringede verdipapirer er fortsatt en hovedprioritet for EU. Man er imidlertid ikke kommet til enighet om publisering av resultater fra stresstester på EU-nivå. ECBs ”Financial Stability Review” anslår at bankene i euroområdet står ovenfor ytterligere nedskrivinger på om lag 283 mrd. USD i år og neste år. Disse nedskrivingene er i hovedsak forventet som følge av mislighold på lån.
 • Både Ecofin 9. juni og toppmøtet 19. juni sluttet seg til hovedlinjene i Kommisjonens forslag om ny tilsynsstruktur for europeiske finansmarkeder. Det er nå bred enighet om å gi de nye tilsynsorganene bindende beslutningsmyndighet i standardsetting og tvisteløsning, til tross for at Storbritannia bestrider kompetanseoverføringen med henvisning til medlemsstatens fiskale suverenitet.
 • Ecofin 9. juni og toppmøtet 19. juni sluttet seg også i stor grad til at EU skal gå inn for det meksikanske forslaget til finansieringsmekanisme i en ny global klimaavtale.
 • Ecofin vedtok på sitt møte 7. juli oppstart av underskuddsprosedyre for Litauen, Malta, Polen og Romania, og anbefalt ny frist for korreksjon av overdrevent underskudd i Ungarn. Man la vekt på at landene trenger tid på å korrigere underskuddet og at man ikke kan ha en for rask korreksjon for land som fortsatt forsøker å komme ut av resesjon.
 • Ecofin vedtok 7. juli også konklusjoner om tiltak for å dempe prosyklikalitet i reguleringen, blant annet sluttet finansministrene seg til krav om oppbygging av motsykliske kapitalbufre og dynamiske avsetninger i reguleringen av banksystemet.
Til toppen