Ny rapport:

Teknologi, innovasjon og entrepenørskap må integreres mer i helsefagene

En ny rapport viser at flere av helsefagutdanningene gir studentene kunnskap om teknologi og innovasjon. Men tilbudet bør bli mer systematisk, og helsefagutdanningene har lite oppmerksomhet på entrepenørskap.

KPMG har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet kartlagt status for teknologi, innovasjon og entreprenørskap i helsefaglig høyere utdanning i Norge.

- Skal vi klare å skape pasientens helsetjeneste, og få til et godt samarbeid mellom helsetjenesten og innovasjonsmiljøene, må helsepersonell kunne bruke ny teknologi. Men de må også kunne bidra til å utvikle behandlingstilbudet og til å skape nye måter å jobbe på, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Rapporten viser at studiestedene i stor grad har introdusert kunnskap om teknologi i sine utdanninger, men at det er behov for en mer systematisk tilnærming. De helsefaglige utdanningene som i størst grad har integrert helse og teknologi er tverrfaglige miljøer, som velferdsteknologi og helseteknologi.

Innovasjon er også til stede i en rekke helsefaglige utdanninger, men i mindre omfang enn teknologi. Entreprenørskap, derimot, er i liten grad integrert i helsefagutdanningene. Dette tilbys nesten utelukkende som frivillige kurs og programmer, og inngår dermed ikke i helsefagutdanningene.

Les rapporten Kartlegging av teknologi, innovasjon og entreprenørskap i helsefaglig høyere utdanning i Norge