Rapport fra Riksrevisjonen

I en rapport til Stortinget har Riksrevisjonen undersøkt saksbehandlingstiden og produktiviteten i Fylkesnemndene.

– Først vil jeg understreke at jeg er glad for at de 10 millioner kronene som ble for å få ned saksbehandlingstidene i Fylkesnemndene for 2015 begynner å gi resultater, og den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden i de ordinære sakene har gått ned i første halvdel av 2015, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

Fra 2012 til 2014 har Fylkesnemndene fått 35 millioner kroner for å styrke saksbehandlingskapasiteten, samt for å styrke administrasjon av fylkesnemndene. I tillegg har de fått 26 millioner kroner for å styrke IKT-systemer, det vil blant annet si finansiering av nytt saksbehandlingssystem.

Før helgen fikk statsråden en evaluering som Oxford Research har gjort av Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Evalueringen viser at det har vært en forbedring i nemndenes effektivitet og produktivitet, men at saksbehandlingstiden fortsatt er for lang i for mange av de ordinære sakene, sier statsråden.

– Jeg er ikke fornøyd med at saksbehandlingstiden i for mange av de ordinære sakene er alt for lang i forhold til barnevernlovens intensjon om rask saksbehandling, sier Horne. – Det er alvorlig at nesten 1 av 3 av de ordinære sakene hadde en saksbehandlingstid på over fire måneder i 2014. Både barn og foreldre skal få en rask avklaring av framtidig omsorgssituasjon.

–  Vi vil jobbe videre med å få ned saksbehandlingstiden i de ordinære sakene. Samtidig må vi sikre oss at ikke hurtighet gå på bekostning av rettsikkerhet og krav til forsvarlig saksbehandling. Fylkesnemndene møter sårbare barn og familier, og vi må være sikre på at rettssikkerheten blir godt ivaretatt. Jeg vil samarbeide med fylkesnemndene om hva som nå må gjøres for å få en raskere, men samtidig forsvarlig saksbehandling.

– Jeg er glad for å få Riksrevisjonens ulike vurderinger og anbefalinger og at disse kommer samtidig med resultatene fra den eksterne evalueringen. Sammen med Sentralenheten vil vi utarbeide en plan for oppfølging av de ulike anbefalingene, avslutter barneministeren.

Til toppen