Rapport fra Washington etter tolvte forhandlingsrunde

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

04.03.2016: I kjølvannet av den tolvte TTIP-forhandlingsrunden i Brussel uttrykker USTR tilfredshet med signalene fra EU-hovedstaden. Det meldes om god fremdrift, og innen flere av de vanskeligste områdene av forhandlingene har man oppnådd en positiv utvikling. Blant de dominerende sakene denne runden var regulatorisk samarbeid, investeringsbeskyttelse og markedsadgang. Etter at amerikanerne la frem sitt tilbud for offentlige anskaffelser denne uken, har partene presentert tekstforslag innen nesten samtlige områder av avtalen.

 

USTR gjentar budskapet om at tidsplanen for TTIP er uendret. Partene vil gjøre sitt ytterste for å komme i mål innen kalenderåret er omme. Det legges dog ikke skjul på at det vil bli utfordrende å nå denne målsettingen; det er mye som skal falle på plass, og det kan komme tilbakeslag. Likevel, hovedbudskapet fra USTR er at det positive fra forrige runde viser at partene er på rett spor.

 

Amerikanerne er imidlertid ikke villige til å ofre kvaliteten og ambisjonsnivået i avtalen for å nå den ambisiøse tidsplanen – «we don’t want TTIP ‘lite’, we want TTIP ‘right’», sa forhandlingsleder Mullaney til reporterne i Brussel. I slutten av forrige måned kom det signaler fra Det hvite hus som gikk i retning av at administrasjonen ikke trodde man ville nå målsettingen om 2016, men det ble senere dementert som en misforståelse. Det står ikke på viljen: Dersom man klarer å oppnå en TTIP-avtale innen Obamas tid i Det hvite hus er omme vil det være en viktig seier; presidenten vil kunne skilte med to megaregionale avtaleverk som en del av sitt ettermæle.

 

Til tross for fremgangen vi har sett den senere tid, så har partene ikke kommet tilstrekkelig langt i forhandlingene. Det er fortsatt stor avstand mellom partene inne de vanskeligste sakene – som offentlige anskaffelser, landbruk, ISDS og geografiske indikatorer. Derfor har ambassadør Froman og handelskommisær Malmström hatt jevnlig dialog mellom forhandlingsrundene og møtes stadig vekk til såkalte «stocktaking»-møter for å gjøre opp status og planlegge forestående runder. Neste møte i rekken blir i Washington, D.C. 9.-11. mars, hvor den svenske kommisæren også skal møte med Kongressen og holde et innlegg på tankesmien Peterson Institute.

 

Dersom partene, som ventet, ikke klarer å fullføre forhandlingene innen årsslutt vil det etter alt å dømme ta noe tid før Brussel og Washington vil makte å lande en ambisiøs og vidtrekkende TTIP-avtale. Ny administrasjon vil bruke sin første periode til å sette seg inn i substansen, og avhengig av hvem USAs neste president blir, vil prosessen også kunne ramle nedover på prioriteringslisten. Med påfølgende «legal scrubbing», oversettelse til alle av EUs offisielle språk og ratifiseringsrunder i samtlige nasjonalforsamlinger vil implementering av en avtale trekke ut til 2020 eller senere. Dette scenariet trekkes frem som sannsynlig av flere tankesmier i D.C.

 

For å redusere faren for at TTIP-prosessen trekker for langt ut i tid er det viktig å opprettholde den politiske målsettingen om avslutning innen 2016. President Obama reiser som kjent til Tyskland og Hannover Messe, i april. Det er ventet at TTIP vil figurere høyt på dagsorden i møte med Merkel. Politisk lederskap blir naturligvis helt avgjørende om TTIP-prosessen skal drives fremover og for å oppnå gjennombrudd i de store, vanskelige sakene.

 

Et annet viktig og avgjørende moment for TTIP-prosessen og de mest optimistiske tidsanslag er kongressbehandlingen av TPP-avtalen. TTIP skal bygge på TPP, og ambisjonen er at den transatlantiske avtalen skal gå enda lenger – ikke minst fordi partene er likeverdige og tettere integrert enn hva tilfellet er for stillehavsavtalen. Det følger av et slikt argument at TPP må ratifiseres i Kongressen før Brussel og Washington endelig kan enes om en TTIP.

 

Derfor skriver USTR i sin årlige handelsagenda for 2016 – lansert 2. mars – at Presidentens hovedanliggende for handelspolitikken i 2016 blir kongressgodkjenning av TPP-avtalen. TTIP og TISA ble selvsagt behørig omtalt, og igjen nevnes målsetting om avslutning innen 2016. Når det gjelder WTO er USTR fornøyd med utfallet av Nairobi, og at det ble demonstrert at det multilaterale sporet kan levere på substans.

 

Det er to hovedutfordringer for å oppnå kongressgodkjenning av TPP-avtalen for inneværende år: For det første er det fortsatt stor skepsis og motstand på demokratisk side, og det er langt fra sikkert at demokratene som stemte for Trade Promotion Authority (TPA) i juni i fjor vil stemme for TPP-implementering denne gang. Flere av de folkevalgte skal gjennom en utfordrende valgkamp i år, og mange vil vurdere et ja-standpunkt som ødeleggende for mulighetene for gjenvalg.

Formell prosess kan heller ikke finne sted før tidligst i mai, etter at US International Trade Commission (USITC) har lansert sin rapport om de forventede effektene av TPP-avtalen for amerikansk økonomi.