Rapport om finansministermøtene i desember

Rapport fra finansråd Lars-Erik Østby, EU-delegasjonen

I rapporten fra finansråd Lars-Erik Østby ved EU-delegasjonen kan du lese om finansministermøter i EU i desember, herunder behandlingen av direktivene om krisehåndtering og innskuddsgarantier i banksektoren, og krisehåndteringsmyndigheten SRM.

STYRKER EUROSONEN: I rapporten kan du lese om blant annet arbeidet til Rådet for økonomi og finanssaker (ECOFIN) med bankunionen i eurosonen. Foto: Council for the European Union

I rapporten fra finansråd Lars-Erik Østby ved EU-delegasjonen kan du lese om finansministermøter i EU i desember, herunder behandlingen av direktivene om krisehåndtering og innskuddsgarantier i banksektoren, og krisehåndteringsmyndigheten SRM.

Det dominerende temaet under møtene mellom EUs finansministre i Rådet for økonomi og finanssaker (ECOFIN) og Eurogruppen i desember var elementene i den framtidige bankunionen i eurosonen. Status for dette skulle gjennomgås på toppmøtet mellom stats- og regjeringssjefene i Det europeiske råd (DER) 19. og 20. desember.

ECOFIN-møtet 10. desember la grunnlaget for å komme videre med de tre gjenstående hovedelementene for å kunne etablere bankunionen. Dette gjelder det felles regelverket som skal etableres for å håndtere kriseutsatte banker, innskuddsgarantidirektivet og opprettelse av en felles krisehåndteringsmyndighet. Det ble oppnådd en overordnet enighet mellom Rådet og Europaparlamentet om de to første temaene innen toppmøtet.

Finansministrene i EU kom også fram til en overordnet enighet seg i mellom om den felles krisehåndteringsmyndigheten i et ekstra ECOFIN-møte 18. desember, som gjør at det kan startes forhandlinger med Europaparlamentet også om dette i 2014.

Les mer om disse sakene i rapporten fra finansministermøtene i desember fra finansråd Lars-Erik Østby ved EU-delegasjonen.

Til toppen