Rapport om inngrepshjemmel

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en utredning om inngrepshjemmel i verdikjeden for mat.

Utredningen gir en gjennomgang av hvilke rettslige muligheter som finnes for å styrke adgangen til å gripe inn mot konkurranseskadelige handlinger i dagligvarebransjen.

-Vi skal nå vurdere hvilke konkrete forslag som er mulig å sette i verk for å styrke konkurransen, i lys av denne rapporten, sier næringsminister Monica Mæland.

Les utredningen her.

Til toppen