Rapport om Norges tilknytning til EU-forskningen

For første gang er det blitt gjort en gjennomgang av Norges mulige, alternative tilknytningsformer til EUs forskningspolitikk. Rapporten ble overrakt kunnskapsminister Kristin Halvorsen 26. mars.

På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har Technopolis Group utarbeidet en rapport om Norges tilknytning til EUs forskningsprogrammer. Rapporten ble i dag overrakt kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Technopolis Group  presenterer ulike muligheter for Norges framtidige tilknytning til EUs forskningsprogrammer.

 Norge har siden EØS-avtalen ble inngått i 1994 deltatt fullt ut i EUs rammeprogrammer for forskning og teknologi. Nå planlegger EU et nytt rammeprogram fra 2014, kalt Horizon 2020. Forskningssamarbeidet med EU inngår i den frivillige delen av EØS-avtalen, og ved overgangen til nytt rammeprogram må Norge ta selvstendig stilling til deltakelse i dette.

 -  Deltagelsen i EUs rammeprogrammer for forskning er av stor verdi for norsk forskning og innovasjon, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Les hele saken på Kunnskapsdepartementets hjemmeside.


Se også:
Norske innspill til nye utdannings- og forskningsprogram

Til toppen