Rapport om oppgjørsordningen for eiendomsmegling sendt på høring

Finansdepartementet har i dag sendt på høring en rapport om «Oppgjørsordningen i eiendomsmegling». Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe satt ned av Finanstilsynet.

I rapporten har arbeidsgruppen gjennomgått ulike risikoer for tap av klientmidler ved bruk av eiendomsmegler. Etter arbeidsgruppens vurdering er oppgjør i forbindelse med bolig- og eiendomssalg i Norge i hovedsak trygt og sikkert.

Arbeidsgruppen har gjennomgått mulige tiltak for å redusere risikoen innenfor den gjeldende oppgjørsordningen, og foreslått enkelte endringer i eiendomsmeglingsloven og –forskriften som kan bidra til økt sikkerhet for kundene.

Høringsfristen er 13. desember 2016.

Les høringen her

Til toppen