Historisk arkiv

Rapport om tilgjengelig og tilrettelagt faglitteratur for studenter med syns- og lesehemminger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har mottatt en rapport om tilgjengelig og tilrettelagt faglitteratur for studenter med syns- og lesehemminger. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet.

Rapport om tilgjengelig og tilrettelagt faglitteratur for studenter

Til toppen