Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rådsmøte om utdanning, ungdom og kultur

EU-landenes ministre for utdanning, ungdom og kultur møttes i Brussel mandag 16. februar. Utdanningsråd Ingveig Koht Astad rapporterer.

Her følger informasjon om Rådsmøtet i dag mandag 16. februar for utdanning, ungdom og kultur (Education, Youth and Culture Council). Det vedlagte dokument  gir oversikt og oppsummering av de viktigste initiativene og resultatene på utdanningsområdet under Frankrikes formannskap i EU i 2. halvår 2008.  

EU-landenes ministre for utdanning, ungdom og kultur møttes i Brussel mandag 16. februar. På agendaen var det denne gang ingen saker på kulturområdet; på områdene utdanning og ungdom ble følgende saker behandlet:

Utdanning
• Key Messages fra EUs utdanningsministre til det europeiske toppmøtet, 19-20 mars. Et hovedpoeng i budskapet fra utdanningsministrene er at det er særlig viktig å utvikle, fokusere på og investere i utdanning og opplæring i økonomiske krisetider. 
• Diskusjon og utveksling av synspunkter på Kommisjonens forslag til et nytt rammeverk for det europeiske utdanningspolitiske samarbeidet for perioden 2010-2020. Dette er den overordnede saken på utdanningsområdet våren 2009. (Forslagets engelske tittel: “An updated strategic framework for European cooperation in education and training” http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/com865_en.pdf). Særlig vil diskusjonen mellom ministrene på Rådsmøtet dreie seg om forslagene til nye benchmarks og indikatorer som brukes for å identifisere god praksis og måle landenes framgang og resultater på utdanningsområdet. Etter planen skal det nye rammeverket vedtas på utdanningsministrenes neste møte 11-12 mai. Fram til da diskuteres forslaget i flere sammenhenger. Kommisjonen arrangerte for eksempel 9. februar et diskusjonsmøte med en rekke interessenter, bl.a med partene i arbeidslivet, se: http://ec.europa.eu/education/news/news1174_en.htm
• Etter Rådsmøtet mandag ettermiddag er EUs utdanningsministre invitert til å delta i lanseringen av den nye fasen av Erasmus Mundus programmet (2009-2013): http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm  

Ungdom
• Key messages fra EUs ministre med ansvar for ungdomssaker, til det europeiske toppmøtet, 19-20 mars. Et hovedbudskap fra EUs ”ungdomsministre” er at ungdom er særlig sårbare i økonomiske nedgangstider, at strukturelle tiltak er nødvendige for å støtte ungdommers adgang til arbeidsmarkedet og at investeringer i ungdom, det å skape gode betingelser for utdanning, overgang til arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet er helt essensielt for vekst, utvikling og sosial integrasjon i EU.
• Utveksling av synspunkter om hvordan sikre bedre gjennomføring og større synlighet av ”Den europeiske ungdomspakten” som ble vedtatt i 2005. ”Ungdomspakten” fokuserte bl.a. på å bedre mulighetene for europeisk ungdom til utdanning, mobilitet og arbeid. I sine årlige rapporter under Lisboa-strategien er medlemslandene forpliktet til å rapportere om innsats og resultater i implementeringen av ”ungdomspakten”.   
 
Informasjon: Background/Information Note fra Rådet (i engelsk versjon, 3 sider) gir korte forklaringer til sakene: http://www.consilium.europa.eu/ueDo-
cs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/106018.pdf

Dokumentet inneholder bl.a. spørsmål til diskusjon for ministrene på mandagens Rådsmøte - og også direkte lenker til saksdokumentene; inkludert tekstene til Key Messages både på utdannings- og ungdomsområdet, diskusjonsnotat fra det tsjekkiske formannskapet og grunnlagsdokument i form av forslaget fra Kommisjonens om nytt rammeverk for utdanningspolitisk samarbeid.

Initiativer og resultater på utdanningsområdet under det franske formannskapet høsten 2008 (pfd-fil)

Video streaming: Rådsmøtets åpne debatter og etterfølgende pressekonferanse kan følges på: http://video.consilium.europa.eu/

EU-landenes ministre for utdanning, ungdom og kultur møttes i Brussel mandag 16. februar. Utdanningsråd Ingveig Koht Astad rapporterer.

Her følger informasjon om Rådsmøtet i dag mandag 16. februar for utdanning, ungdom og kultur (Education, Youth and Culture Council). Det vedlagte dokument  gir oversikt og oppsummering av de viktigste initiativene og resultatene på utdanningsområdet under Frankrikes formannskap i EU i 2. halvår 2008.  

EU-landenes ministre for utdanning, ungdom og kultur møttes i Brussel mandag 16. februar. På agendaen var det denne gang ingen saker på kulturområdet; på områdene utdanning og ungdom ble følgende saker behandlet:

Utdanning
• Key Messages fra EUs utdanningsministre til det europeiske toppmøtet, 19-20 mars. Et hovedpoeng i budskapet fra utdanningsministrene er at det er særlig viktig å utvikle, fokusere på og investere i utdanning og opplæring i økonomiske krisetider. 
• Diskusjon og utveksling av synspunkter på Kommisjonens forslag til et nytt rammeverk for det europeiske utdanningspolitiske samarbeidet for perioden 2010-2020. Dette er den overordnede saken på utdanningsområdet våren 2009. (Forslagets engelske tittel: “An updated strategic framework for European cooperation in education and training” http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/com865_en.pdf). Særlig vil diskusjonen mellom ministrene på Rådsmøtet dreie seg om forslagene til nye benchmarks og indikatorer som brukes for å identifisere god praksis og måle landenes framgang og resultater på utdanningsområdet. Etter planen skal det nye rammeverket vedtas på utdanningsministrenes neste møte 11-12 mai. Fram til da diskuteres forslaget i flere sammenhenger. Kommisjonen arrangerte for eksempel 9. februar et diskusjonsmøte med en rekke interessenter, bl.a med partene i arbeidslivet, se: http://ec.europa.eu/education/news/news1174_en.htm
• Etter Rådsmøtet mandag ettermiddag er EUs utdanningsministre invitert til å delta i lanseringen av den nye fasen av Erasmus Mundus programmet (2009-2013): http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm  

Ungdom
• Key messages fra EUs ministre med ansvar for ungdomssaker, til det europeiske toppmøtet, 19-20 mars. Et hovedbudskap fra EUs ”ungdomsministre” er at ungdom er særlig sårbare i økonomiske nedgangstider, at strukturelle tiltak er nødvendige for å støtte ungdommers adgang til arbeidsmarkedet og at investeringer i ungdom, det å skape gode betingelser for utdanning, overgang til arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet er helt essensielt for vekst, utvikling og sosial integrasjon i EU.
• Utveksling av synspunkter om hvordan sikre bedre gjennomføring og større synlighet av ”Den europeiske ungdomspakten” som ble vedtatt i 2005. ”Ungdomspakten” fokuserte bl.a. på å bedre mulighetene for europeisk ungdom til utdanning, mobilitet og arbeid. I sine årlige rapporter under Lisboa-strategien er medlemslandene forpliktet til å rapportere om innsats og resultater i implementeringen av ”ungdomspakten”.   
 
Informasjon: Background/Information Note fra Rådet (i engelsk versjon, 3 sider) gir korte forklaringer til sakene: http://www.consilium.europa.eu/ueDo-
cs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/106018.pdf

Dokumentet inneholder bl.a. spørsmål til diskusjon for ministrene på mandagens Rådsmøte - og også direkte lenker til saksdokumentene; inkludert tekstene til Key Messages både på utdannings- og ungdomsområdet, diskusjonsnotat fra det tsjekkiske formannskapet og grunnlagsdokument i form av forslaget fra Kommisjonens om nytt rammeverk for utdanningspolitisk samarbeid.

Initiativer og resultater på utdanningsområdet under det franske formannskapet høsten 2008 (pfd-fil)

Video streaming: Rådsmøtets åpne debatter og etterfølgende pressekonferanse kan følges på: http://video.consilium.europa.eu/

Til toppen