Norsk bistand til ren energi 2000-2013

- Riksrevisjonens rapport om norsk bistand til ren energi viser at satsingen ikke har gitt gode nok resultater. Med basis i rapporten vil vi foreta en full gjennomgang av energisatsingen for å sikre langt bedre måloppnåelse, sier utenriksminister Børge Brende.

- Riksrevisjonens rapport om norsk bistand til ren energi viser at satsingen ikke har gitt gode nok resultater. Med basis i rapporten vil vi foreta en full gjennomgang av energisatsingen for å sikre langt bedre måloppnåelse, sier utenriksminister Børge Brende. 

Rapporten som ble lagt fram av Riksrevisjonen i dag viser at satsingen på ren energi i perioden 2000-2013 ikke har gitt gode nok resultater i form av økt produksjon av elektrisitet, gode rammevilkår for privat sektor og heller ikke i tilstrekkelig grad har nådd de fattigste. Bistanden til ren energi var perioden 2000-2013 på 12,6 milliarder kroner. 

- Vi må i større grad fokusere på målbare resultater. Regjeringen vil prioritere prosjekter og programmer som gir tilgang til energitjenester for de fattige, som øker strømproduksjonen og som utløser investeringer fra privat sektor, sier Brende. 

Omlag 1,2 milliarder mennesker har ikke tilgang til elektrisitet. Riksrevisjonens rapport peker på at norsk bistand har gitt resultater for noen av disse. I Nepal har norsk bistand siden år 2000 bidratt til å gi om lag en halv million husholdninger tilgang til elektrisitet. I Mosambik har 80.000 husholdninger kunnet koble seg på et sentralt strømnett. 

- Energi er helt nødvendig for utdanning og skolegang, helsestasjoner, næringsutvikling og arbeidsplasser. Regjeringen vil prioritere satsingen på ren energi, men vi vil endre måten det gjøres på slik at vi leverer klare resultater, sier Brende. 

Med bakgrunn i Riksrevisjonens rapport vil arbeidet for ren energi framover vektlegge: 

  • Konsentrasjon om færre land og færre internasjonale initiativ.
  • Mer systematisk måling av oppnådde resultater. Gode resultater skal anerkjennes, slik regjeringen gjør gjennom det internasjonale energi- og klimainitiativet Energy+.
  • Dreie innsatsen mer mot tilgang til energitjenester og lokal strømforsyning for de fattigste gjennom sterkere satsing på ny teknologi, særlig innenfor solenergi.
  • Satse mer for økte private investeringer i kraftproduksjon i utviklingsland, særlig vannkraft.
  • Fortsette arbeidet med å identifisere virkemidler som kan redusere risiko og gjøre det mer attraktivt for privat sektor å investere i ren energi i utviklingsland.
Til toppen