Ny rapport

EØS-midlene styrker forskningskompetanse i mottakerlandene og Norge

Gjennom samarbeid med forskingsinstitusjoner i land som Polen, Romania og Estland får norske forskere tilgang til internasjonale nettverk, forskningsinfrastruktur og etablerer partnerskap for fremtidig samarbeid. Det viser en ny rapport.

Forskning er avgjørende for sosial og økonomisk utvikling i Europa. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til å styrke forskningskompetansen i Europa gjennom felles forskningsprosjekter mellom forskere og forskningsinistusjoner i Norge og mottakerlandene.

Forskere har god nytte av EØS-midlene
EØS-midlene bidrar til positivt utbytte for forskere i landene Norge samarbeider med. Foto: Efta

En uavhengig evaluering utført av konsulentselskapet Coffey International Ltd har sett på hva forskningsprogrammene bidrar til. Resultatene viser at deltakelsen i samarbeidsprosjektene støttet gjennom EØS-midlene gir positivt utbytte både forskere i Norge og i landene vi samarbeider med.

Forskere og forskningsinstitusjoner i både Norge og mottakerlandene har blant annet har fått:

  • mulighet til å delta i internasjonalt samarbeid
  • tilgang til internasjonalt anerkjente forskningsnettverk
  • styrket sin forskningskompetanse
  • tilgang til fremragende forskningsinfrastruktur
  • etablert partnerskap som åpner for fremtidig samarbeid og søknader om midler fra Horisont 2020

Samarbeidet gjennom EØS-midlene har hatt positiv innvirkning på søknader om forskningsmidler fra EU. Sammenlignet med Horisont 2020 har EØS-midlene blant annet lavere krav til antall partnere, åpnere utlysninger og større mulighet for tverrfaglige prosjekter.

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. I finansieringsperioden 2009-2014 har norske forskere og forskningsinstitusjoner deltatt som partnere i prosjekter finansiert av EØS-midler i Polen, Romania, Estland, Tsjekkia, Latvia og Hellas.

Innovasjon, forskning, utdanning og konkurransekraft er ett av fem prioriterte områder for EØS-midlene i den inneværende perioden.

Til toppen