Forslag om europeisk støttekontor for asyl

Kommisjonen la 18. februar 2009 frem forslag om et europeisk støttekontor for asyl (EASO), samt forslag om endringer i det europeiske flyktningfondet som en følge av opprettelsen av kontoret. Migrasjonsråd Siw Lexau rapporterer.

Ideen om et slikt kontor har sin opprinnelse i Haag-programmet fra 2004. Kommisjonen ble i april 2008 invitert av justis- og innenriksrådet til å fremlegge slikt forslag. Også i immigrasjons- og asypakten som ble vedtatt i oktober 2009, var det enighet om å etablere støttekontoret i 2009.
 
Støttekontoret blir opprettet i form av et byrå, og er foreslått å få ansvar for

- å styrke og tilrettelegge for nærmere praktisk samarbeid,
- støtte medlemsland som har særlig press på asylsystemet og
- bidra til å forbedre det felles europeiske asylsystem.
 
Kontoret skal ikke ha beslutningsmyndighet, men vil støtte aktiviteter som fremmer praktisk samarbeid, som anbefalinger, forskning, nettverk og samling av god praksis, evaluering og implementering av regelverk. I tillegg er det foreslått en "utrykningsstyrke" av eksperter som vil gi operativ støtte til medlemsland som er utsatt for press.
 
Samarbeid med eksterne aktører står sentralt, og UNHCR vil være fullt involvert i kontorets arbeid. Beslutningen om hvor kontoret skal lokaliseres vil tas av stats- og regjeringssjefene.
 
I forslaget åpnes det også for samarbeid med andre land, og spesielt for deltakelse fra land som har inngått avtaler med det europeiske fellesskap om regelverk som omfattes av kontoret (herunder Danmark, Norge, Island, Sveits). De nærmere reglene for dette må avtales særskilt.

Til toppen