Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Formannskapet og migrasjonspolitikk

Svenskene tar over formannskapet onsdag 1. juli og flere aktuelle saker venter dem. Migrasjonsråd Siw Lexau rapporterer om EUs institusjonelle utfordringer og hvordan man skal kunne håndtere justis, innenriks og asylpolitiske spørsmål.

Institusjonelle spørsmål
Det er ventet en vanskelig høst for Sverige, preget av store utfordringer for EU-samarbeidet fremover. De institusjonelle spørsmålene vil dominere dagsorden. Et nytt Europaparlament samles for første gang 14. juli i Strasbourg. Dette blir starten på arbeidet med å konstituere partigrupper og å velge ny president og 14 visepresidenter. EP vil muligens ta stilling til hvovidt de vil forlenge kommisjonspresident Barrosos mandat med ytterligere fem år. Utpekingen av en ny Kommisjon er komplisert på grunn av usikkerheten rundt Lisboa-traktaten. Sittende president, Barroso, fikk politisk støtte fra samtlig land ved toppmøtet i juni. Den formelle beslutningen er imidlertid ikke tatt, og utnevning av Barroso er ikke sikker. Det foregår mye i kulissene, og posisjoneringen til kommisærporteføljer er allerede i gang. Det er varslet en mulig oppsplitting blant annet av DG Justice, Liberty and Security, hvor muligens asyl og migrasjonsdelen blir skilt ut og "Schengen-delen" blir liggende sammen med sikkerhetsporteføljen. Toppmøtet i juni ga også Irland de nødvendige garantier for å avholde en ny folkeavstemning om Lisboa-traktaten i høst. Dato er ikke satt, men ventelig i begynnelsen av oktober.
 
Stockholm-programmet
Forhandlingene om Stockholm-programmet vil bli den viktigste saken under svensk formannskap på justis- og innenriksområdet. Det er ventet at også disse forhandlingene blir kompliserte, og ambisjonsnivået vil i stor grad avhenge av høstens samarbeidsklima. Vårens diskusjoner under tsjekkisk formannskap har avdekket klare konfliktlinjer mellom nord og sør i Europa, og sterk motstand mot harmonisering og redusert råderett på asyl- og migrasjonsfeltet. (Se egen innberetning om dette.)
 
Sveriges hovedprioriteringer på justis- og innenriksfeltet:
- Et Europa for borgerne
- Samarbeid for å bekjempe kriminalitet
- Asyl- og migrasjonsspørsmål for fremtiden
 
En felles asyl- og innvandringspolitikk
Sverige ønsker å bidra til en ytterligere harmonisering av asylpolitikken. Fokus vil blant annet være på forhandlingen av endringen i mottaksdirektivet, hvor Sverige vil vektlegge asylsøkernes rett til tilgang til arbeidsmarkedet i søknadsperioden, samt regler om retur for å opprettholde kredibiliteten i systemet. Videre vil Sverige jobbe for økt oppmerksomhet om mottak av flyktninger utenfor EU. Arbeidet med et felles gjenbosettingsprogram er et viktig element i dette.
 
Sverige mener at EU bør bli mer attraktiv for arbeidsinnvandring, og at dette er nødvendig selv i de økonomiske negangstider vi er inne i. Arbeidet med felles regelverk vil fortsette under det svenske formannskapet. Dette må kobles opp mot arbeidet EU gjør for å bedre sammenhengnen mellom migrasjon og utvikling, og en styrking av den helhetlige tilnærmingen til migrasjon.
 
Visumpolitikken står sentralt. Sverige vil særlig få ansvar for iverksettelsen av VIS som er planlagt desember 2009.
 
Styrket integrering gjennom utveksling av kunnskap og erfaringer
Sverige vil styrke den felles tilnærmingen til integreringspolitkken gjennom en aktiv utveksling av kunnskap og erfaringer. De vil følge opp anbefalingene fra ministerkonferansen i Vichy, og vil særlig rette fokus mot å utvikle sammenliknbare indikatorer for å overvåke resultatene av integreringspolitikken.
 
Sentrale møter/konferanser
* Uformelt ministermøte 15.-17. juli i Stockholm - vil i sin helhet brukes til en diskusjon om Stockholmprogrammet.
* Konferanse "Labour Migration and its Development Potential in the Age of Mobility", Malmö 15.-16. oktober
* Ministerkonferanse: "Towards EU Global Action Against trafficking in Human Beings", Brussels, 19.-20. oktober, med deltakelse fra tredjeland
* Konferanse: "Integration of new Arrivals - Incentives and Work in Focus", Malmö, 14.-16. desember
 
Se vedlagt lenke til offisiell side for formannskapet, og arbeidsprogram.
http://www.se2009.eu/en
http://www.se2009.eu/polopoly_fs/1.6248!menu/standard/file/Work%20Programme%20for%20the%20Swedish%20Presidency%201%20July%20-%2031%20Dec%202009.pdf

Svenskene tar over formannskapet onsdag 1. juli og flere aktuelle saker venter dem. Migrasjonsråd Siw Lexau rapporterer om EUs institusjonelle utfordringer og hvordan man skal kunne håndtere justis, innenriks og asylpolitiske spørsmål.

Institusjonelle spørsmål
Det er ventet en vanskelig høst for Sverige, preget av store utfordringer for EU-samarbeidet fremover. De institusjonelle spørsmålene vil dominere dagsorden. Et nytt Europaparlament samles for første gang 14. juli i Strasbourg. Dette blir starten på arbeidet med å konstituere partigrupper og å velge ny president og 14 visepresidenter. EP vil muligens ta stilling til hvovidt de vil forlenge kommisjonspresident Barrosos mandat med ytterligere fem år. Utpekingen av en ny Kommisjon er komplisert på grunn av usikkerheten rundt Lisboa-traktaten. Sittende president, Barroso, fikk politisk støtte fra samtlig land ved toppmøtet i juni. Den formelle beslutningen er imidlertid ikke tatt, og utnevning av Barroso er ikke sikker. Det foregår mye i kulissene, og posisjoneringen til kommisærporteføljer er allerede i gang. Det er varslet en mulig oppsplitting blant annet av DG Justice, Liberty and Security, hvor muligens asyl og migrasjonsdelen blir skilt ut og "Schengen-delen" blir liggende sammen med sikkerhetsporteføljen. Toppmøtet i juni ga også Irland de nødvendige garantier for å avholde en ny folkeavstemning om Lisboa-traktaten i høst. Dato er ikke satt, men ventelig i begynnelsen av oktober.
 
Stockholm-programmet
Forhandlingene om Stockholm-programmet vil bli den viktigste saken under svensk formannskap på justis- og innenriksområdet. Det er ventet at også disse forhandlingene blir kompliserte, og ambisjonsnivået vil i stor grad avhenge av høstens samarbeidsklima. Vårens diskusjoner under tsjekkisk formannskap har avdekket klare konfliktlinjer mellom nord og sør i Europa, og sterk motstand mot harmonisering og redusert råderett på asyl- og migrasjonsfeltet. (Se egen innberetning om dette.)
 
Sveriges hovedprioriteringer på justis- og innenriksfeltet:
- Et Europa for borgerne
- Samarbeid for å bekjempe kriminalitet
- Asyl- og migrasjonsspørsmål for fremtiden
 
En felles asyl- og innvandringspolitikk
Sverige ønsker å bidra til en ytterligere harmonisering av asylpolitikken. Fokus vil blant annet være på forhandlingen av endringen i mottaksdirektivet, hvor Sverige vil vektlegge asylsøkernes rett til tilgang til arbeidsmarkedet i søknadsperioden, samt regler om retur for å opprettholde kredibiliteten i systemet. Videre vil Sverige jobbe for økt oppmerksomhet om mottak av flyktninger utenfor EU. Arbeidet med et felles gjenbosettingsprogram er et viktig element i dette.
 
Sverige mener at EU bør bli mer attraktiv for arbeidsinnvandring, og at dette er nødvendig selv i de økonomiske negangstider vi er inne i. Arbeidet med felles regelverk vil fortsette under det svenske formannskapet. Dette må kobles opp mot arbeidet EU gjør for å bedre sammenhengnen mellom migrasjon og utvikling, og en styrking av den helhetlige tilnærmingen til migrasjon.
 
Visumpolitikken står sentralt. Sverige vil særlig få ansvar for iverksettelsen av VIS som er planlagt desember 2009.
 
Styrket integrering gjennom utveksling av kunnskap og erfaringer
Sverige vil styrke den felles tilnærmingen til integreringspolitkken gjennom en aktiv utveksling av kunnskap og erfaringer. De vil følge opp anbefalingene fra ministerkonferansen i Vichy, og vil særlig rette fokus mot å utvikle sammenliknbare indikatorer for å overvåke resultatene av integreringspolitikken.
 
Sentrale møter/konferanser
* Uformelt ministermøte 15.-17. juli i Stockholm - vil i sin helhet brukes til en diskusjon om Stockholmprogrammet.
* Konferanse "Labour Migration and its Development Potential in the Age of Mobility", Malmö 15.-16. oktober
* Ministerkonferanse: "Towards EU Global Action Against trafficking in Human Beings", Brussels, 19.-20. oktober, med deltakelse fra tredjeland
* Konferanse: "Integration of new Arrivals - Incentives and Work in Focus", Malmö, 14.-16. desember
 
Se vedlagt lenke til offisiell side for formannskapet, og arbeidsprogram.
http://www.se2009.eu/en
http://www.se2009.eu/polopoly_fs/1.6248!menu/standard/file/Work%20Programme%20for%20the%20Swedish%20Presidency%201%20July%20-%2031%20Dec%202009.pdf
Til toppen