Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Transport-, tele- og energirådsmøte 30.-31. mars

Transport-, tele- og energirådet vil avholde møte i Brussel 30.-31. mars 2009. Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen rapporterer.

 

SAMMENDRAG:
 
Transport-, tele- og energirådet vil avholde møte i Brussel 30.-31. mars 2009. Møtet vil ledes av Det tsjekkiske formannskapet v/ transportminister Petr Bendl og innenriksminister Ivan Langer. Møtene vil starte kl. 10.00 begge dager.
 
Sentrale transportsaker på møtet vil være vedtagelse av SESAR Master Plan, tilslutning til luftfartsavtale EU-Canada, rådskonklusjoner om maritim strategi frem til 2018 og rådskonklusjoner om etablering av et europeisk maritimt transportområde. På telekom-området vil de eneste sakene være rådskonklusjoner om et tilgjengelig informasjonssamfunn og diskusjon knyttet til finanskrisen og hvordan IKT kan bidra til å styrke EUs økonomi. Tema ifm. lunsjen for transportministerene første dag vil være finanskrisens konsekvenser for transportsektoren. Tema ifm. lunsjen annen dag vil være informasjon- og nettverks-sikkerhet, herunder kritisk infrastruktur. Det siste temaet må sees i sammenheng med kommende ministerkonferanse i Tallin 27.-28. april, der dette skal være tema. Formålet med denne diskusjonen er å igangsette en politisk prosess knyttet til IKT-sikkerhet - en prosess som vil fortsette under Det svenske formannskapet.

Rapporten i sin helhet finner du her (pdf-fil).

Til toppen