Rapporter om IFEs nukleære virksomhet

Nærings- og handelsdepartementet har mottatt to utredninger om Institutt for energiteknikks (IFE) nukleære virksomhet.

Utredningene er skrevet av Møreforskning på oppdrag fra Norges forskningsråd, etter mandat gitt av Nærings‐ og handelsdepartementet.

Formålet med den ene utredningen er å avklare den nærings‐ og forskningsmessige betydningen av IFEs nukleære virksomhet relatert til Haldenreaktoren. Utredningen beskriver IFEs nukleære forskning ved Haldenreaktoren, og vurderer reaktorens betydning fra et nasjonalt og internasjonalt forskningsperspektiv, næringsperspektiv, atomsikkerhetsperspektiv, og et utdanningsperspektiv.

Formålet med den andre rapporten er å utrede omstilling i Halden med og uten videreføring av IFEs øvrige forskningsaktiviteter etter dekommisjonering av Haldenreaktoren.

Rapportene vil inngå i regjeringens beslutningsunderlag for behandling av ny konsesjon for Haldenreaktoren og nytt Haldenprosjekt fra 2015. Rapporten er offentlige, og vil bli sendt på høring til IFE, Halden kommune, Statens strålevern og Norges forskningsråd.

Det er også mulig for andre interesserte parter å sende eventuelle kommentarer og merknader til utredningene. Innspillene kan sendes til postmottak@nhd.dep.no innen 31. januar 2014.

Utredningen av den nærings- og forskningsmessige betydningen av IFE Halden finner du her.

Utredningen av omstilling i IFE Halden finner du her.

Til toppen