Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rapporter om lokalvalget viser at kommunene er fornøyde

En evaluering av lokalvalget viser at kommunene er fornøyde med tjenestene Valgdirektoratet leverer. − Det er flott å se at det solide arbeidet Valgdirektoratet har lagt ned siden sist valg har ført til så gode resultater, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet evaluerer valggjennomføringen etter hvert valg. Etter kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 har vi mottatt to rapporter.

Oslo Economics har evaluert Valgdirektoratets tjenester, og utført en spørreundersøkelse av valggjennomføringen i  kommuner og fylkeskommuner. SINTEF har undersøkt mulig utenlandsk påvirkning i forkant av og under valget.

Stor tilfredshet med Valgdirektoratets tjenester

Oslo Economics har sett på hvordan Valgdirektoratet har løst oppgavene sine, de har også sett på hvordan samarbeidet mellom Valgdirektoratet og kommunene fungerer.

Rapporten viser at over 90 prosent av kommunene er fornøyde eller svært fornøyde med tjenestene Valgdirektoratet leverer. Et stort flertall av kommunene mener også at direktoratets tjenester har blitt bedre siden stortingsvalget i 2017.

Mest fornøyde er kommunene med systemet som brukes til storparten av de administrative oppgavene før, under og etter valget. Kommunene er noe mindre fornøyde med programvaren som brukes til skanning av stemmesedler.

Oslo Economics har også gjennomført en spørreundersøkelse for å få informasjon og statistikk om hvordan kommunene gjennomfører valget.

Ingen indikasjoner på utenlandske påvirkning

SINTEF har undersøkt om det var forsøk på informasjonspåvirkning av utenlandske aktører på utvalgte digitale plattformer i forbindelse med høstens valg. Oppdraget er en del av regjeringens tiltaksplan for å styrke motstandsdyktigheten mot påvirkning ved valg.

Analysene er basert på åpne kilder. SINTEF har brukt både sosiale medier, tradisjonelle medier og alternative medier i undersøkelsene sine. Det er ikke funnet indikasjoner på utenlandsk informasjonspåvirkning i forkant av eller under valget. Forskerne fant heller ikke spredning av desinformasjon i norske medier fra utenlandske aktører.

SINTEF understreker at selv om debattklimaet er polarisert, viser debatten i sosiale medier og nyhetsmedier en form for demokratisk robusthet. SINTEF foreslår en rekke tiltak som potensielt kan gjennomføres for å møte utfordringene rundt påvirkning.

− Vi er opptatt av å opprettholde den høye tilliten folk har til valggjennomføringen i Norge. Vi styrket derfor innsatsen mot påvirkning før lokalvalget, og vi vil videreføre dette viktige arbeidet fram mot stortingsvalget i 2021, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Den tverrdepartementale arbeidsgruppen som sto bak tiltaksplanen vil fortsette arbeidet fram mot neste valg, og vil vurdere de foreslåtte tiltakene i rapporten.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00