Rask og trygg informasjonsdeling mellom helsepersonell

Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter trer i kraft 1. januar, samtidig med den nye pasientjournalloven. For å gi en pasient best mulig behandling skal helsepersonell nå selv kunne hente fram relevante opplysninger fra journaler i andre virksomheter der pasienten tidligere har fått behandling. Forskriften stiller krav til virksomhetene som vil bruke denne muligheten.

- De nye reglene om tilgang mellom virksomheter er nødvendige for at vi skal kunne skape pasientens helsetjeneste. Pasientjournalene er sykehusenes verktøy for å sikre rett oppfølging av pasienter. Kravene i forskriften betyr at pasientene kan ha tillit til at opplysningene i systemene blir sikret på best mulig måte og ikke tilflyter uvedkommende, sier statsråd Bent Høie.

Det er bare de virksomhetene som har gode nok systemer som kan benytte seg av muligheten som pasientjournalloven og forskriften åpner for. Dette forutsetter konkrete vurderinger og avtaler om hva som skal deles og hvordan opplysningene skal deles. Virksomhetene må ha tilstrekkelig kompetanse og ha på plass organisatoriske og tekniske tiltak for tildeling og kontroll av tilgangen til helseopplysninger i journalen.

Les brev fra Helse- og omsorgsdepartementets med informasjon om de nye reglene som er sendt ut til alle helseforetak og kommuner.

Til toppen