Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

INVITASJON TIL PRESSEN

Markering av mulig friskmelding av elver i Rauma

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen reiser til Rauma fredag 1. november til det som kan bli en av de store feiringsdagene i villaksåret 2019. Da kan de seks elvene i Raumaregionen bli friskmeldt for lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Elvene i Raumaregionen har vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i 40 år.

Etter behandling og fem år med karantene er det nå håp om at parasitten er helt borte fra elvene. Mattilsynet vil konkludere den 1. november om elvene kan friskmeldes basert på de siste prøvene tatt nå i oktober.

Hvis de seks elvene i Raumaregionen nå blir friskmeldt, er parasitten borte fra 38 av de 50 vassdragene som har vært infisert. Parasitten har vært blant de største truslene mot norske laksebestander.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og fylkesmann Rigmor Brøste blir med på markeringa på Rauma kulturhus. Denne vil inneholde fagomtale omkring lakseparasitten og det arbeidet som er gjennomført.

Klima- og miljøministeren vil være tilgjengelig for intervjuer og fotografering ved elvebredden ved Steinhølen, rett overfor Fiva House, fra ca kl 1200.

Han besøker genbanken på Herje, hvor bestandene i Rauma-regionen er tatt vare på, kl 1530.

SE VEDLAGT PROGRAM FOR DETALJER OG KONTAKTPERSONER.

Gyro i Raumaregionen

Smitteregionen består av seks vassdrag i Romsdalsfjorden: Raumavassdraget, Innfjordelva, Hensvassdraget, Skorga, Breidvikelva og Måna. G. salaris ble første gang registrert i Rauma og Hensvassdraget i 1980, etter at fisk ble satt ut fra Akvaforsk på Sunndalsøra i 1978.

Rauma er fylkets nest største vassdrag og har ei større bielv, Istra, som også er lakseførende. Laks kan vandre 42 kilometer opp i Rauma.

Alle infiserte vassdrag i regionen ble rotenonbehandlet i 1993. Parasitten ble imidlertid registrert på nytt i Raumavassdraget i 1996, og har derfra trolig spredd seg til Innfjordelva (1999), Hensvassdraget  og Skorga (2000). Måna ble friskmeldt i 1999 etter bekjempelsesaksjonen i 1993, men i 2011 ble parasitten igjen funnet på lakseunger fra Måna. I Breidvikelva ble parasitten påvist i 2013.

Arbeidet med bekjempelse av parasitten i Raumaregionen er nå sluttført. De infiserte vassdragene i denne regionen ble behandlet i august 2013 og behandlingen ble gjentatt og avsluttet i august 2014.

Fiskebestandene blir reetablert med opprinnelige bestander bevart i genbank.

Les mer om Gyrodactylus salaris i Norge på Miljødirektoratets nettsider:

http://tema.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Pavirkninger/Gyrodactylus-salaris/

 

 

Til toppen