Redegjørelse om Afghanistan til Stortinget

Utenriksministeren og forsvarsministeren vil gi en felles redegjørelse om Afghanistan til Stortinget 10. januar 2017. De vil redegjøre for situasjonen i Afghanistan, om oppfølgingen av Afghanistanutvalgets rapport, og det videre norske engasjementet i landet.

- Norge har siden 2001 hatt et sterkt sivilt og militært engasjement i Afghanistan. Det er viktig å trekke lærdommer fra engasjementet. Derfor nedsatte regjeringen Afghanistanutvalget, sier utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Funnene i rapporten vil også ligge til grunn for Utenriksdepartementets arbeid med en strategi for norsk engasjement i sårbare stater og regioner og for meldingen om en fremtidsrettet utviklingspolitikk som fremmes for Stortinget til våren.

På giverkonferansen for Afghanistan i Brussel 5. oktober annonserte utenriksminister Brende at Norge vil bidra med inntil 700 millioner kroner årlig ut 2020 i bistand til Afghanistan, forutsatt at nødvendige reformer gjennomføres innenfor blant annet anti-korrupsjonsarbeid, godt styresett, menneskerettigheter og kvinners rettigheter.

Norge vil fortsette å trene og støtte afghansk spesialpoliti i Kabul i 2017, med om lag 50 personell. Den økonomiske støtten til de afghanske sikkerhetsstyrkene videreføres på dagens nivå, med 60 millioner kroner årlig i perioden 2018-2020.

Til toppen