Redegjørelse fra Statkraft

NFD mottok 10. juni en redegjørelse fra Statkraft-styret i forbindelse med Statkrafts beslutning rundt Fosen/Snillfjord-prosjektet.

Les hele redegjørelsen her

 - Jeg har mottatt redegjørelsen fra Statkraft og gått gjennom denne. Redegjørelsen omtaler noen av de forholdene som staten som eier er opptatt av i saken, sier næringsminister Monica Mæland (H).

- Samtidig er det en relativt kort redegjørelse. Den går ikke i dybden på en del sentrale problemstillinger. Det er derfor behov for en nærmere redegjørelse der selskapet kan utdype sine vurderinger ytterligere, sier Mæland.

Til toppen