Redegjørelse om Aker Wayfarer

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en redegjørelse fra styret i Aker Kværner Holding knyttet til den såkalte Aker Wayfarer-transaksjonen. Departementet vil nå gå gjennom materialet.

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en redegjørelse fra styret i Aker Kværner Holding knyttet til den såkalte Aker Wayfarer-transaksjonen. Departementet vil nå gå gjennom materialet.

I et brev fra 14. november 2013 anmodet næringsministeren styret i Aker Kværner Holding AS om en redegjørelse knyttet til den såkalte Aker Wayfarer-transaksjonen i 2009 og påstander som fremkom i to artikler i Dagens Næringsliv.

Departementet har nå mottatt en slik redegjørelse og vil gå gjennom materialet.

Redegjørelsen omfatter også en omtale av andre forhold, knyttet til saksbehandling i 2010.

I samråd med Aker Kværner Holding AS gjøres redegjørelsen med vedlegg tilgjengelig, sammen med et brev fra styremedlem Else Bugge Fougner til næringsministeren i sakens anledning.

Til toppen