Redegjørelse om minstekrav til ansvarlige forpliktelser i banker (MREL)

På oppdrag fra Finansdepartementet har Finanstilsynet utarbeidet en redegjørelse om det såkalte MREL-kravet, som er del av EUs krisehåndteringsdirektiv. Redegjørelsen er en forberedelse til et senere forskriftsarbeid.

Banklovkommisjonen har i NOU 2016: 23, som nylig har vært på høring, foreslått at visse typer av forpliktelser i en bank skal kunne nedskrives eller konverteres til ny egenkapital. Minstekravet til slike såkalte ansvarlige forpliktelser kalles MREL («minimum requirement for own funds and eligible liabilities») i EUs krisehåndteringsdirektiv, og skal fastsettes individuelt for den enkelte bank for å legge til rette for en eventuell krisehåndtering av banken. Det foreslåtte minstekravet er del av et utkast til en større omlegging av de norske lovreglene om krisehåndtering av banker.

Som en forberedelse til et senere forskriftsarbeid har Finanstilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet en oversikt over hvordan andre land har anvendt handlefriheten i krisehåndteringsdirektivets regler om MREL, og en økonomisk analyse av de ulike handlingsalternativene.

Finanstilsynets redegjørelse kan leses her.

Til toppen