Redningsselskapets 125-årsjubileum

Statsministerens tale ved Redningsselskapets 125-årsjubileum 7. juni 2016.

Sjekkes mot fremføring.

Kjære alle sammen,

Det har gått 125 år siden Oscar Tybring etablerte Redningsselskapet i 1891. Som lege arbeidet han i kystdistriktene og kom i god kontakt med sjømenn og fiskere.

Sammen med andre ildsjeler innså han at et landsomfattende prosjekt for å bedre sjøsikkerheten var nødvendig. Derfor har Redningsselskapet alltid en redningsskøyte som heter Oscar Tybring.

Redningsselskapet kan se tilbake på en lang og stolt historie. Dere har spilt en viktig rolle for å skape trygghet langs hele kysten. Siden etableringen har Redningsselskapet totalt reddet over 6400 menneskeliv. Det står det respekt av.

Redningsselskapet er en stor dugnad der frivillige, givere, folk som gir donasjoner og staten tar sin del av ansvaret. Og bidrar til trygghet og sikkerhet for tusenvis av mennesker i lokalsamfunn langs kysten.

Jeg er glad for å være statsminister i et land som bidrar i en slik dugnad.

Norge høster betydelige verdier fra våre store havområder og langstrakte kyst. Og mulighetene for videre vekst er store. I årene fremover vil den dugnadsinnsatsen Redningsselskapet utfører derfor bli enda mer viktig.

Redningsselskapet er involvert i over 70 % av hovedredningssentralenes redningsaksjoner på sjøen. Og er dermed sammen med redningshelikoptrene vår mest brukte beredskapsressurs langs kysten.

Dessverre drukner alt for mange her i landet. Mange av dem i fritidsbåtulykker. I perioden fra 2002 til 2015 omkom nesten 500 personer i ulykker med fritidsbåter.

Både tap av menneskeliv og verdier når fartøyer forliser koster samfunnet dyrt. Regjeringen er derfor opptatt av å bedre sikkerheten til sjøs.

På fredag la vi frem en melding for Stortinget om forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Med grunnlag i trafikkprognoser og analyser av årsaker til ulykker, presenterer vi der tiltak som skal bidra til å sikre at sjøsikkerheten opprettholdes og styrkes i årene fremover.

På fritidsbåtområdet jobbes det kontinuerlig med det holdningsskapende arbeidet. Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Redningsselskapet og mange flere aktører bidrar med viktige kampanjer på dette området.

Det er mange som fortjener en takk for det arbeidet Redningsselskapet utfører. Alle på redningsskøytene. Alle som bidrar med midler. Og ikke minst alle frivillige som gjør en uvurderlig innsats.

Dere er en verdifull og viktig ressurs. Og jeg er takknemlig for å ha dere med på laget i dugnaden for bedre sjøsikkerhet!

Til slutt vil jeg også takke for Redningsselskapets innsats ved den greske kysten i Middelhavet.

Mens hele Europa for over ett år siden diskuterte hvordan vi kunne redde flere flyktninger fra å drukne i Middelhavet, kom dere med et konkret tilbud om å sende sørover en redningsskøyte.

Til nå har redningsskøyta "Peter Henry Von Koss" reddet over 5000 mennesker i nød på havet. Det er en humanitær innsats få andre aktører kan vise til. Vi er veldig takknemlige for den innsatsen deres mannskaper gjør.

Jeg ønsker dere lykke til med feiringen av 125-årsjubileet og med alle aktivitetene dere skal gjennomføre langs kysten.

Gratulerer med dagen!