Mindre avskoging i Kongobassenget

Avskogingen i Kongobassenget har blitt redusert med en tredjedel siden år 2000, viser en ny analyse av satellittbilder fra regionen.

Avskogingen i Kongobassenget har blitt redusert med en tredjedel siden år 2000, viser en ny analyse av satellittbilder fra regionen.

I Sentral- og Vest-Afrika ligger verdens nest største regnskog, Kongobassenget. Så mye som halvparten av skogen befinner seg i Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo).

Ny forskning fra Philosophical Transactions of the Royal Society B. viser at avskogingen i Kongobassenget er redusert betraktelig de siste fjorten årene: Før årtusenskiftet ble det hogget omlag 3000 kvadratkilometer skog årlig, men i de ti årene fra 2000 til 2010 ble det redusert til mindre enn 2000 kvadratkilometer per år, ifølge BBC.

Årsakene til redusert avskoging skyldes at regionen har begynt å utvikle gruvedrift og oljeutvinning, og det har gått på bekostning av den kommersielle skogdriften, mener forskerne. Forskerne mener også at redusert avskoging skjer fordi stadig flere områder har blitt beskyttet som naturreservater.

Kongobassenget er verdens nest største regnskog, og derfor svært viktig å bevare. Norge har gjennom flere år har bidratt til arbeid med å sette bevaring av regnskog i Kongobassenget høyt på agendaen.

Norge har siden 2009 gitt 500 millioner NOK til en rekke forskjellige tiltak for Kongobassengfondet. DR Kongo nå er blant de ledende landende i Afrika når det gjelder å redusere klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland, det såkalte REDD+.

 

Til toppen