Redusert rekekvote i sør

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge og EU er enige om å redusere rekekvoten med 10 prosent etter nye forsker-råd.

- Jeg har stor forståelse for at det skaper problemer for fiskerne når kvotene endres midt i sesongen. Det er beklagelig at vi har kommet i en slik situasjon, men dette var den eneste forsvarlige løsningen når vi nå fikk nye råd. Denne justeringen sikrer fortsatt lønnsomt og bærekraftig fiske, sier fiskeriminister Per Sandberg.

 Justeringen gjelder rekekvoten i Nordsjøen og Skagerrak som Norge forvalter sammen med EU. Det internasjonale råd for havforskning endret (ICES) nylig sin rådgivning for fangst av reker for 2016.

 I oktober i fjor kom ICES med et råd for reker der de anbefalte at fangstene ikke burde overstige 21 500 tonn. Norge og EU ble enige om en totalkvote for 2016 på 17 440 tonn.

 18. mars 2016 kom imidlertid ICES med et nytt råd. Anbefalingen er at totalkvoten ikke bør overstige 13 721 tonn, eller 11 869 tonn dersom utkast av reker ikke blir redusert vesentlig. Det nye rådet er resultatet av en metodegjennomgang av reker i januar og baseres på en ny modell som har vært under utvikling noen år.

Selv med den nye justeringen er årets rekekvote betydelig høyere enn de foregående år. Fra 2015 til 2016 er kvoten økt fra 10 900 til 15 696 tonn.