Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Reduserte antibiotikaforbruket til husdyr med 10 prosent på fem år

Regjeringen har nådd målet om å redusere forbruket av antibiotika til matproduserende landdyr innen 2020. Det viser den ferske NORM-VET rapporten som tar for seg antibiotikaresistens i fôr, dyr og næringsmidler.

– Det systematiske arbeidet med å redusere antibiotikaforbruket gir resultater. Regjeringen har satt flere tydelige mål for å redusere bruken av antibiotika i Norge. Å håndtere antibiotikaresistens krever et globalt samarbeid. Regjeringen har tatt en internasjonal lederrolle i kampen mot antibiotikaresistens og bidrar inn i de internasjonale prosessene, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud. 

I 2017 ble det brukt 5 529 kg antibiotika til matproduserende landdyr. Det er en nedgang på cirka 10 prosent sammenlignet med 2013. Ser man på forbruket i 1995 er det en reduksjon på hele 40 prosent.

Bonde med grisunge.
Norsk husdyrnæring, veterinærer og bønder har i lang tid jobbet systematisk med å redusere bruken av antibiotika. Foto: Torbjørn Tandberg

Lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier

I tillegg viser rapporten en lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier i norsk mat og i norsk husdyrhold. Både i nasjonal og internasjonal overvåking legges det stadig mer vekt på å undersøke for bakterier som er resistente mot kritisk viktig antibiotika.

Gir ros for Norges innsats

EU-kommisær Vytenis Andriukaitis deltok på Nordisk ministerråd i Ålesund i 2017. Der ble han orientert om både den norske og den nordiske innsatsen i kampen mot antibiotikaresistente bakterier.  

– Jeg er imponert over Norges nivå på samarbeidet og koordinering på tvers av ulike sektorer for å bekjempe antibiotikaresistente bakterier, sa EU-kommisær Vytenis Andriukaitis. 

EU-kommisær Vytenis Andriukaitis.
EU-kommisær Vytenis Andriukaitis. Foto: Landbruks- og matdepartementet

EU ser til Norges antibiotikabruk i landbruket

Norges resultater og kompetanse på feltet har ført til at Europa og EU ser til Norge. Siden 2016 har Norge hatt en nasjonal ekspert i Europakommisjonen som spiller
en sentral rolle i kommisjonens omfattende arbeid mot resistens.

Jobber systematisk

Norsk husdyrnæring, veterinærer og bønder har i lang tid jobbet systematisk med å redusere bruken av antibiotika. En riktig bruk av antibiotika og forebyggende helsearbeid har vært viktig for å få til det. Norske veterinærer skriver ut minimale mengder av typen antibiotika som kan være siste mulighet for å behandle enkelte bakteriesykdommer hos mennesker.

Historisk lav antibiotikaforbruk til oppdrettsfisk

Forbruk av antibiotika til oppdrettsfisk er fortsatt historisk lavt og var i 2017 på 535 kg (rensefisk utelatt). Forbruket av antibiotika til hund og katt var på 359 kg i 2017 og er på god vei nedover.

Til toppen