Norge oppfordrer til sivilt styre og reformer i Sudan

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

En fredelig overgang til et sivilt styre i Sudan er avgjørende. Norge oppfordrer til reformer i Sudan.

- Et militært styre svarer ikke på det sudanske folkets legitime krav om demokrati. Vi oppfordrer det militære overgangsstyret til raskt å få på plass et sivilt overgangsstyre, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norge mener politiske reformer er en forutsetning for å løse landets økonomiske krise og for å få til en stabil og bærekraftig utvikling. Nå er det avgjørende at det militære overgangsstyret kommer befolkningen i møte ved å legge til rette for en troverdig og inkluderende politisk prosess som legger grunnlag for demokratisering, samt politiske og økonomiske reformer.

- Norge vil støtte en slik reformprosess, sier utenriksministeren.   

Etter flere måneder med protester mot regjeringen i Sudan ble president Omar al-Bashir avsatt 11. april 2019. Samme dag ble et militært overgangsstyre annonsert. Demonstrasjonen mot myndighetene i Khartoum har over tid økt i styrke. Den utløsende faktoren for protestene over hele landet var økte priser på mat og drivstoff. Protestene har vært ikke-voldelige, men myndighetene har ved flere anledninger slått hardt tilbake, noe som har ført til tap av menneskeliv og arrestasjoner.

Norge har sammen med USA, Storbritannia og Canada gjentatte ganger oppfordret myndighetene til å respektere demonstrantenes ytringsfrihet, avstå fra bruk av vold, løslate politiske fanger og legge til rette for en inkluderende politisk dialog.