Norge støtter reform og stabilitet på Balkan

- Situasjonen på Vest-Balkan er skjør. Norge styrker sitt engasjement for å støtte opp under nødvendige reformer og tettere samarbeid i Europa, sier utenriksminister Børge Brende.

Regjeringen har fremmet forslag om å doble bistanden til Vest-Balkan, som i år er på 175 millioner kroner totalt. Denne uken besøkte Brende Republikken Makedonia, som fikk ny regjering i mai. I hovedstaden Skopje møtte han landets president, statsminister, utenriksminister, parlamentspresident og representanter fra regjerings- og opposisjonspartiene i nasjonalforsamlingen.

Utenriksminister Børge Brende besøkte Makedonia 23. juni 2017. Foto: UD
Utenriksminister Børge Brende besøkte Makedonia 23. juni 2017. Foto: UD

- Makedonia er på vei ut av en dyp politisk krise. Fremover blir det viktig at landets nye ledelse skaper stabilitet, gjennomfører nødvendige reformer og tar tak i korrupsjonsutfordringer. For å lykkes med dette, må de ulike partiene vise vilje til samarbeid og inngå kompromisser, sier utenriksministeren.

Norge har et bredt engasjement i Makedonia, som ønsker medlemskap i EU og Nato. Norge bidrar årlig med rundt 15 millioner kroner i bistand til sosioøkonomisk utvikling og godt styresett. Norge og Makedonia samarbeider også innen forsvars- og sikkerhetssektoren.

Til tross for bare to millioner innbyggere har landet betydelige utfordringer langs etniske skillelinjer. Derfor støtter Norge blant annet et prosjekt om interkulturell utdanning i regi av Nansen Dialog Center Skopje, der målet er å redusere etnisk basert segregering i makedonske skoler.

Spesielt ungdommen er rammet av høy arbeidsledighet, som nå er på vei ned fra over 30 prosent for fem år siden til drøyt 20 prosent i dag. Gjennom det norske Øst-Europafondet har Innovasjon Norge, sammen med private interessenter, investert i en økonomisk sone som har skapt et betydelig antall arbeidsplasser.

Til toppen