Regionalnytt 1 2017

Nyhetsbrev | Dato: 07.04.2017

Regionreform – forslag til ny fylkesinndeling

Stortinget har vedtatt at det fremdeles skal være tre folkevalgte nivå. – Regjeringen ønsker en fylkesinndeling som er bedre tilpasset de samfunnsutfordringene vi står overfor, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.


Inspirerer til integrering

Innvandring er nødvendig for befolkningsvekst i Distrikts-Norge. Distriktssenteret har samlet eksempler på kommuner og regioner som gjør en så god jobb med å inkludere innvandrere at det er verd å lære av. 


Vern åpner muligheter

Lom kommune bruker sine natur- og kulturressurser i utviklingsarbeidet, og lykkes godt med det.   - Alt handler om å se muligheter for verdiskaping, og å tenke langsiktig i måten å utnytte ressursene på. Det mener Mai Bakken, daglig leder for Norsk fjellsenter i Lom.


Samler aktører for satsing på mulighetene i utmarka

Tre statsråder oppsummerte regjeringens arbeid for å forenkle utmarksforvaltningen på seminaret "Fremtiden i utmarka – utfordringer og muligheter". - Arbeidet er i tråd med det vi har jobbet for i lang tid, sier Hanne Alstrup Velure.


Klimagevinst baner vei for store bygg i tre

Frem til 1998 var det ikke tillatt å bygge høyere trehus enn tre etasjer i Norge. I dag er det ikke bare mulig å bygge høyt i tre, det er av mange grunner ønskelig. Klimagevinst, kortere byggetid og ringvirkninger for det lokale næringslivet er noen av faktorene som gjør at det oftere settes opp store bygg i tre.


Slo hodene sammen for digital verdiskaping

De er selvstendige og ressurssterke, men lar seg ikke lede på samme måte som tidligere generasjoner. Nå er «Generasjon Y» på vei opp og fram i arbeidslivet. Det krever tilpasning og nytenking fra Europas byer.


Europapolitisk forum for første gang i Brussel

– Norske regioner kan være med å påvirke og sette dagsorden i den politiske debatten i Europa, sa Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud, da Europapolitisk Forum for første gang fant sted i Brussel.


Nettverkssamling i utviklingsprogrammet for byregioner

Næringsrettet samfunnsutvikling og hvordan kommunene kan legge til rette for dette, var tema for årets første samling.


Påskequiz

  1. Hvor mange statlige arbeidsplasser har Regjeringen besluttet å flytte ut i perioden 2013-2017?
  2. Omtrent hvor mange dagligvarebutikker er med i Merkur-programmet?
  3. Hvor mange DNT-hytter står klar til skiglade påsketurister i den norske hjellheimen i den kommende påskeferien?
  4. Nevn tre kommuner som har "et hav av muligheter" i sitt slagord.
  5. Hvor stor andel statlige arbeidsplasser har byregionen Tromsø?
  6. Hvilke kommuner er en del av Haugalandet?
  7. Hva kom først, høna eller egget?

Nye rapporter


Hva skjer?


Les hele nyhetsbrevet