Regionalnytt 1 2018

Nyhetsbrev | Dato: 16.02.2018

Dette nummeret av Regionalnytt handler om regionreform, det regionale nivået i Norden, og muligheter og utfordringer i et av landets nye fylker: Trøndelag.

Regionreformen: Desentralisering av oppgaver

Et ekspertutvalg har hatt som mandat å vurdere overføring av mer ansvar og flere oppgaver fra staten til fylkeskommunene. 1. februar ble rapporten overlevert til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.


Det regionale nivået i Norden

Regiondiskusjonen går i flere av de nordiske landene. I Finland arbeides det med å etablere et direkte folkevalgt regionalt nivå. I Sverige ble organiseringen av det regionale nivået – både geografien og oppgavene – senest diskutert i 2015. Oppgavefordeling har også vært en politisk diskusjon i Danmark de senere år.


God stemning for nytt Trøndelag

Fra 1. januar 2018 ble kilometervis med fylkesgrense overflødig, og Norge har et nytt fylke: Trøndelag. Fylkesordfører Tore O. Sandvik er offensiv. – Vi skal utnytte muskelen det nye Trøndelag er, sier han.


Interessert i regionale utviklingstrekk? Ta quizen!

Visste du at det for 40 år siden var Oslo som hadde den høyeste andelen eldre, mens det nå er Hedmark og Oppland? Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lanserer en ny utgave av rapporten Regionale utviklingstrekk den 20. mars.


Ny rapport: Et sterkt Norden i vekst

Befolkningen i Norden vokser, men det er store geografiske forskjeller i og mellom landene. En stor del av befolkningsveksten skyldes innvandring. Det gjør integrering til et nøkkelspørsmål fremover. På Island skyldes befolkningsveksten imidlertid fødselsoverskudd.


Utfordringer og løsninger for Europas storbyregioner

Europas storbyregioner er sentra for innovasjon og vekst, men står også overfor store utfordringer. Ny europeisk strategi for beste praksis for utvikling av storbyregioner peker på fem utfordringer og fem suksessfaktorer for å utvikle bedre storbyregioner.


Flere aktuelle saker:

 


Les hele Regionalnytt 

Meld deg på nyhetsbrevet til Regionalnytt