Regionalnytt 2 2017

Nyhetsbrev | Dato: 01.09.2017

Nye verkemiddel i Merkur-programmet

Dei minste daglegvarebutikkane i distrikta kan no få offentleg servicestøtte fordi dei utfører viktige tenester for lokalbefolkninga, i tillegg til sal av daglegvarer. Programmet har nå òg ei eiga satsing på bokhandlar i distrikta.

 


Nordområdestrategien

Nordområdestrategien ble lansert av statsministeren og tre statsråder i april i år. Vincent Fleischer, avdelingsdirektør i Regionalpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), svarer på hva som er nytt, hva strategien betyr for regionene i nord og hva som skjer videre.

 


Lokalisering av statlige arbeidsplasser

Det har vært stor interesse for arbeidet med lokalisering av statlige arbeidsplasser. Her er en oversikt over regjeringens oppfølging av Plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser det siste halvåret.


Ekspertutvalg ser på oppgaver og ansvar til fylkeskommunene

Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal vurdere konkrete oppgaver og ansvarsområder som eventuelt kan overføres til fylkeskommunene. Utvalget startet sitt arbeid i juni og skal levere sin utredning i februar 2018.


Ruster seg for grønn vekst i Steinkjer

- Innovasjonscampus Steinkjer blir en grønn, smart innfallsvinkel til samfunnsutvikling. Det sier ordfører Bjørn Arild Gram. 15.000 kvadratmeter midt i byen skal fylles med forskning, utdanning, forvaltning og innovativt næringsliv. I forrige uke ble leieavtalene signert.


EU-prosjekter har båret frukter i Oslo

Oslo kommune har mål om å bruke EU-finansierte prosjekter som et verktøy for å gi bedre tjenester til innbyggerne. Slik deltakelse har bidratt til at det tildeles utviklingsmidler som ellers ikke ville blitt bevilget. Konsekvensen er at satsinger er bredere forankret.

 


Tips og råd til statsstøttesaker

Presentasjoner fra fagdag om offentlig støtte for kommuner og fylkeskommuner kan brukes som en "sjekkliste" ved behandling av saker. Fagdagen fant sted 31. mai 2017 og ble arrangert av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 


Nye rapporter


Hva skjer 


 Les hele nyhetsbrevet