Regionalnytt 4 2017

Nyhetsbrev | Dato: 20.12.2017

Trysil satser på helårshelårsturisme, innovasjonen i norske regioner blomstrer, og sju prosjekter får 80 millioner til et "Kapasitetsløft" til forskningsbasert innovasjon. Dette er noe av det du kan lese om i dette nummeret av Regionalnytt.

Tar mer av landet i bruk

Vintersportstedet Trysil satser nå på stisykling, og er på god vei til å bli en bærekraftig helårsdestinasjon. – Satsing på stisykling har åpnet helt andre muligheter for helårsarbeidsplasser og økt bosetting, sier Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder i Destinasjon Trysil.


Norske regioner er sterke på nyskaping og omstilling

Innovasjonen blomstrer i Norge. Alle regioner blir mer innovative – og Oslo/Akershus er Europas fremste på klynger i framvoksende næringer.


Evaluering av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters

Innovasjon Norge har fått evaluert det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Evalueringen viser at programmet har gode effekter, er lønnsomt for samfunnet, og at det har hatt stor betydning for samfunnsutviklingen i de regionene som har sterke klynger.


80 millioner til samarbeid mellom næringsliv og forskning i regionene

Forskningsrådet delte nylig ut 80 millioner kroner til sju langsiktige prosjekter som skal styrke forskningskapasiteten regionalt på områder som er av særlig betydning for næringslivet i disse regionene.


Revisjon av distriktsindeksen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) reviderer nå distriktsindeksen, og har sendt kommuner og fylkeskommuner et utkast til uttalelse med frist 1. februar. Distriktsindeksen (DI) brukes som verktøy til fordeling av distriktspolitisk innsats i flere ordninger.


Statistisk sentralbyrå har lansert ny indeks for sentralitet

SSB har laget en ny sentralitetsindeks som skal gi et bedre mål for hvor sentral en kommune er.


Flere aktuelle saker:

Vi ønsker alle lesere av Regionalnytt en god jul.


Les hele Regionalnytt 

Meld deg på nyhetsbrevet til Regionalnytt