Regionalnytt 6 2016

Nyhetsbrev | Dato: 09.12.2016

Positiv til initiativ fra Vestlandet om felles pilotprosjekt

Fylkesordførerne i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har i brev til statsråden foreslått å opprette et pilotprosjekt for å videreutvikle og samordne statlig og regional virkemiddelbruk i den framtidige regionen. Første steg vil være å gjennomføre en forstudie for å vurdere hvordan piloten kan utformes.


Regjeringen vil ha grønt skifte i næringslivet

Stort potensial for økt verdiskaping og sysselsetting innen bioøkonomi.


Gode innspill til stortingsmeldingen om bærekraftige byer og sterke distrikter

Siden august i fjor har statsråd Jan Tore Sanner reist rundt og fått innspill til hvordan vi best kan ruste Norge for å møte fremtidens utfordringer og legge til rette for bærekraftig vekst og verdiskaping i hele landet.


Økonomisk frihet og samarbeid styrker storstilt omstilling i Agder

Agder-regionen er hardt rammet av nedgangen i oljeprisen. Vest-Agder og Aust-Agder har en omfattende leverandørindustri, som plutselig fikk en ny hverdag. Lyspunktet er at kraftressurser i de to fylkene gir økonomiske muskler til et omfattende omstillingsarbeid.


Flere etablerer akseleratorprogrammer

I løpet av de to siste åra har flere norske akseleratorprogrammer sett dagens lys, og Siva sørger nå for at erfaringene fra pilotprogrammene deles. Som følge av dette er flere inkubatorer i ferd med, eller tenker på, å sette i gang akseleratorprogrammer.


Først i verden med felles nødnett

Gjennom Interreg-samarbeidet i Nordens Grønne Belte har nødetatene i Norge og Sverige samarbeidet for fellesløsninger på tvers av grensen. Nå er de to landene først ut i verden med å slå sammen sine nødnett.


Fjernstyring vil gjøre det billigere å drive småflyplasser

I 2018 vil flyene som lander og tar av ved Røst, bli fjernstyrt av flygeledere som sitter i Bodø. Avinor regner med at de kan spare 30-40 prosent av driftskostnadene på kontrolltårnene ved av den norskutviklede teknologien.


Nye rapporter

 


Hva skjer?

 


Se hele nyhetsbrevet