Regionalnytt nr 2 - 2016

Nyhetsbrev | Dato: 06.04.2016

Regjeringen vil ha om lag 10 regioner

Regjeringen la i går frem stortingsmelding om nye regioner. – Vi følger nå opp Stortingets vedtak og legger grunnlag for at det regionale nivået kan bli mer funksjonelt og ta et større ansvar for samfunnsutviklingen i regionen, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 


Årsrapport fra Innovasjon Norge: Flere lån og tilskudd i 2015

I 2015 opplevde Innovasjon Norge en enorm interesse for bistand og risikoavlastning i omstillings- og nyskapingsarbeidet som foregår i Norge, både fra gründerselskaper og etablert industri og næringsliv. Andelen tilskudd og risikolån til næringsutvikling i hele Norge økte med 20 prosent i 2015.


Snølagring er kommet for å bli

Snøen er så verdifull at flere vintersportssteder nå tar vare på den over sommeren. "Oppdrettssnø" gir tidligere sesongstart og økt verdiskapning i fjellregionene.

 


- Sats på ressursene i havet, mer kunnskap og billigere transporter

Dette gikk igjen i flere innlegg på innspillsmøtet i Henningsvær. Statsråd Jan Tore Sanner inviterte i mars sentrale nærings- og samfunnsaktører i Nord-Norge til et innspillsmøte i forbindelse med den kommende stortingsmeldingen om "Bærekraftige byer og sterke distrikter". 


Lovutvalg skal gjennomgå fjelloven og statsallmenningsloven

Regjeringen bestemte i høst at et lovutvalg skal gjennomgå statsallmenningslovverket. Statsallmenningslovverket består av fjelloven og statsallmenningsloven.

 


Ren Kystlinje angriper en av de største miljøutfordringene i havet

Mange tusen kubikkmeter søppel flyter hvert år i land langs strendene våre. I 2050 kan det være mer plast enn fisk i havet. Et nytt Interreg-prosjekt skal snu trenden.

 


Nye rapporter.


Hva skjer?


Les hele nyhetsbrevet