Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regionalt innspillsmøte for nasjonal ramme for vindkraft i Hammerfest

Mandag 17. juni arrangerer Olje- og energidepartementet det femte og siste regionale innspillsmøtet for nasjonal ramme for vindkraft på Scandic Hotel Hammerfest. Statssekretær Liv Lønnum (FrP) vil delta på møtet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil innlede om forslaget som nå er sendt på høring. Miljødirektoratet vil også informere om sitt arbeid i prosjektet. Det legges særlig vekt på det ene området som er utpekt som mest egnet for vindkraft i Finnmark. På møtet får lokale og regionale aktører mulighet til å høre mer om forslaget og komme med sine innspill.

NVEs forslag inneholder et kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land og et kart med forslag til de mest egnede områdene for lokalisering av ny vindkraft. Olje- og energidepartementet har sendt forslaget ut på høring, med utvidet frist til 1. oktober. 

Les mer i høringsbrevet.

Tid: Mandag 17. juni kl 11:00-16:00.

Sted: Scandic Hotel Hammerfest, Sørøygata 15, 9600 Hammerfest.

Pressekontakt: Margrete Løbben Hanssen, tlf: 92 85 78 91 / e-post: mlh@oed.dep.no                  

Presse som ønsker å delta kan sende e-post til Heidi.Lundberg@oed.dep.no.

Program:

11.00 -12.00             Registrering og enkel lunsj

12.00 - 12.05            Velkommen v/OED

12.05 - 12.20            Formålet med nasjonal ramme for vindkraft v/ statssekretær Liv Lønnum

12.20 – 12.30           Overordnet om NVEs forslag og om konsesjonsbehandling v/ NVE

12.30 – 12.55           NVEs forslag i denne regionen v/ NVE

12.55 – 13.15           Miljødirektoratets vurderinger v /Miljødirektoratet

13.15 - 13.45            Pause

13.45 -15.45             Innspill fra salen

15.45 – 16.00           Avsluttende kommentarer v/ OED

16:00                         Slutt 

Til toppen